Bengt Dalström (NYD)

Bengt Dalström (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel direktör
Född år 1925

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1993-12-18 – 1994-10-03
  • Ledig 1993-11-18 – 1993-12-17
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1993-11-17
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • EFTA-delegationen

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skriv. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet

Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande


Utskottsberedning: ---1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Stödet till icke-statliga högskolor

Motion 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, c, nyd, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd Stödet till icke-statliga högskolor Regeringen har beslutat ge tre teologiska icke-statliga högskoleutbildningar statligt stöd och rätt att utfärda högskoleexamen om 80 poäng. En av dessa institutioner är Örebro Missionsskola med


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.