Yngve Wernersson (S)

Tidigare ersättare

Titel
metallarbetare
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
1992-02-03 – 1992-05-22
Ersättare
1991-10-04 – 1991-11-29

Trafikutskottet

Suppleant
1992-02-13 – 1992-05-22
Suppleant
1991-10-14 – 1991-11-29
Suppleant
1991-09-29 – 1991-10-03
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1992-02-13 – 1992-05-22
Suppleant
1991-10-07 – 1991-11-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1992-02-13 – 1992-05-22

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1985. Rdl 1986-91. Ers 1991-92. Suppl i TU 85/86--90/91 och 91/92 AU 85/86--90/91, UbU 91/92 SfU 91/92,

Bostadsort

Västerås

Utbildning

8-årig folkskola. Verkstadsslipare 61--67. Elprovare 68--73. Metallarbetare 74--85. Nordiska folkhögskolan i Genève 76. Brittisk-nordiska folkhögskolan i Manchester 83. Fackliga och politiska kurser.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Föreningen Folkets Hus och Park i Västerås, vice ordf 73--89. -- Led av styrelsen för avdelning 20, Västerås av, Sv Metallindustriarbetareförbundet 74--94, ordf 89, och dess SAP-förening i Västerås 75--, ordf 80--87. Led av förbundets avtalsråd och förhandlingsdelegation 79--85. -- Led av styrelsen för Västmanlands läns SAP-distrikt 88--89.

Kommunala uppdrag

Led av Västerås kommunfullmäktige 77--85 och 92--. Led av brandstyrelsen, ordf 77--85, gatu- och materialnämnden 79, skolstyrelsen 77--82, personalutskottet 83--85, jämställdhetskommittén 78--82 och gatunänmnden 92--, vice orf 92--94, ordf 94-- Led av Sv Kommunförbundets länsavdelning i Västmanlands län 77--85 och 92--. Led av styrelsen för Västerås parkerings AB 92--94, Led av styrelsen för VägAB, ordf 94--, och Mälardalens flygplats AB, ordf 94--, och Byggnads AB Mimer 94--.

Föräldrar

Sågverksarbetaren Anders Martin Skoog och sömmerskan Mases Frida Linnéa Vernersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi85 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi85 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Bekämpa arbetslösheten i Västmanland Arbetslöshetens nota i Västmanland är 7,8 miljoner om dagen. Fördelat per västmanlänning
  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Mot bakgrund av televerkets beslut om omfattande förändringar i taxestrukturen, som bl.a. innebar kraftiga prishöjningar
  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor

  Motion 1991/92:Ub62 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub62 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor Grundskolan för alla ett fundament för vårt samhälle Samhället har det övergripande ansvaret för barnens och ungdomarnas skolgång och utbildning. Genom grundskolan erbjuds alla elever,
  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1991/92:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

  Motion 1991/92:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. Riksdagen beslutade våren 1991 på grundval av proposition l990/91:85 Växa med kunskaper att alla utbildningar i gymnasiet ska vara treåriga och att en kärna av allmänna
  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:UbU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

  Motion 1991/92:So19 av Doris Håvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So19 av Doris Håvik m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård Under flera år har frågan om en bättre samordning mellan sjukvård och socialförsäkring diskuterats. Den socialdemokratiska regeringen
  Inlämnad
  1992-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lärarutbildning Den 4 juni 1985 tog riksdagen det historiska beslutet att införa en lärarutbildning för grundskolan. Denna utbildning har kommit att utformas helt efter grundskolans behov. Utbildningen
  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , 1 bifall, 30 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:25 Förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92

  Motion 1991/92:T8 av Birger Rosqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:T8 av Birger Rosqvist m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:25 Förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Infrastrukturinvesteringar, inlandsbanan I tilläggsbudget I föreslår regeringen att ett reservationsanslag på 1,5 miljarder kronor anvisas för budgetåret
  Inlämnad
  1991-11-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:TU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:64 Upphävande av lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp

  Motion 1991/92:T13 av Birger Rosqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:T13 av Birger Rosqvist m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:64 Upphävande av lagen 1989:990 om tillstånd till överlåtelse av skepp I prop. 1991/92:64 föreslås att lagen om tillstånd till överlåtelse av skepp flagglagen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Enligt lagen 1977:494
  Inlämnad
  1991-11-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo136 av Berit Oscarsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo136 av Berit Oscarsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I regeringens proposition om stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige m.m. konstaterar jordbruksministern att det är den samlade
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub164 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub164 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Bakgrund Utbildningsvägen till flygtekniker och flygmekaniker är idag Fo-linjen med flygteknisk gren i årskurs 2. För att bli färdig flygtekniker krävs ytterligare
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub61 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub61 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringens proposition 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt berör två för den svenska högskolan centrala frågor: högskolans ställning inom ett nytt anslags- och styrsystem samt frågan om högskoleutbildningens
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lokaliseringsort för sammanslaget industri- och energiverk

  Motion 1990/91:N299 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N299 av Roland Sundgren m.fl. s Lokaliseringsort för sammanslaget industri- och energiverk I budgetpropositionen bilaga 2 Utveckling av offentlig sektorstår på s. l4 att inom industridepartementet bedrivs ett utredningsarbete i syfte att samordna de verksamheter som statens industriverk,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rattfylleri

  Motion 1990/91:Ju642 av Yngve Wernersson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju642 av Yngve Wernersson s Rattfylleri Riksdagen har i förarbetena till den nya rattfyllerilagstiftningen framhållit önskvärdheten av att antalet fängelsestraff för rattfylleri väsentligt minskas. En grundläggande tanke var därvid, att påföljden skyddstillsyn skulle komma till ökad
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:JuU35 1991/92:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Flygteknisk utbildning

  Motion 1990/91:Ub817 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub817 av Roland Sundgren m.fl. s Flygteknisk utbildning Flygteknikcentrum i Västerås Västerås har en i internationell jämförelse helt unik resurs i FlygTeknikCentrum. Där bedrivs gymnasie-högskole- och uppdragsutbildning, vilket utgör ett bra exempel på bra offentlig kapitalanvändning.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UbU12 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Eskilstuna-Västerås

  Motion 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. s Högskolan i Eskilstuna/Västerås Verkstadsindustrin är en av Sveriges exportmotorer. Dess framtid avgör vårt materiella välstånd. Branschen är kunskapsintensiv och starkt internationaliserad. Produktionstekniken är just nu stadd i snabb utveckling. Branschens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Etanolfabrik i Köping

  Motion 1990/91:N427 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N427 av Roland Sundgren m.fl. s Etanolfabrik i Köping Samhällsekonomiska skäl talar starkt för produktion av etanol i en eller flera fullskaleanläggningar i Sverige. I samband med anpassningen av spannmålsarealerna till den inhemska efterfrågan på livsmedel och slopandet av exportbidrag
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reklamavgift till konsumentupplysning

  Motion 1990/91:Sk690 av Yngve Wernersson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk690 av Yngve Wernersson s Reklamavgift till konsumentupplysning I ett ekonomiskt kärvt klimat minskar i många fall anslagen till den mycket viktiga verksamheten som bedrivs med konsumentupplysning. Samtidigt satsas stora summor på ett utökat reklamutbud som i vissa fall är både missvisande
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dövas rätt till information i TV

  Motion 1990/91:Kr207 av Gunilla Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr207 av Gunilla Andersson m.fl. s Dövas rätt till information i TV Vi är i vårt land måna om att också minoritetsspråk skall ges utrymme i våra medier. Sedan 1981 är de dövas teckenspråk ett erkänt och accepterat språk. Varje år föds ca 200 döva barn som aldrig kan lära sig svenska riktigt
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub127 av Roland Sundgren m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl27 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning I dag har högskolan i Eskilstuna/Västerås inga fasta forskningsresurser men får vissa bidrag till forskningsprojekt från olika håll STU och lokala
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utvidgad möjlighet till ersättning för vård av närstående

  Motion 1989/90:Sf354 av Göran Magnusson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf354 av Göran Magnusson m.fl. s Utvidgad möjlighet till ersättning för vård av närstående Inom ramen för sjukförsäkringen finns en närståendepenning som kan användas vid ledighet från arbetet för att vårda någon anhörig/närstående
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter