Tanja Linderborg (V)

Född år
1943
Avliden
19 januari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Lagutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-02-01 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • gemensam vårdnad

  Skriftlig fråga 2001/02:1392 av Linderborg, Tanja (v)

  den 28 juni Fråga 2001/02:1392 av Tanja Linderborg v till justitieminister Thomas Bodström om gemensam vårdnad 1998 infördes en ny vårdnadslag som gav domstolarna möjlighet att mot ena förälderns vilja döma till gemensam vårdnad. I propositionen anförde regeringen att övergrepp inom familjen inte alltid bör utesluta
  Inlämnad
  2002-06-28
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra den kulturella mångfald som finns i landet. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Betänkande 2001/02:LU28

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: LU26

  LU26

  Betänkande 2001/02:LU26

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares
  Behandlade dokument
  5
  Anföranden och repliker
  12, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjer för kommunernas ekonomi i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige har en ekologisk skuld både gentemot omvärlden och kommande generationer.
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att det juridiska
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den prövning som skall göras av adoptanter inte skall ställa krav på att det skall finnas kvinnliga och manliga förebilder utanför adoptionsrelationen
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträttsliga frågor

  Konsumenträttsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU16

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.
  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  13, 46 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-03-05
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-20
 • moms på Rättvisemärkta produkter

  Skriftlig fråga 2001/02:830 av Linderborg, Tanja (c)

  den 1 mars Fråga 2001/02:830 av Tanja Linderborg c till finansminister Bosse Ringholm om moms på Rättvisemärkta produkter Det har kommit till min kännedom att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska utreda lägre moms på ekologiskt odlade produkter. Utredningen ska särskilt se vilka kostnader som en eventuell
  Inlämnad
  2002-03-01
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 3 kap. 19 kommunallagen så att kommuner och landsting åläggs att i upphandlingen kräva tillgång till
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

  Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU9

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om automatisk vårdnadsprövning när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Regeringen bör utreda om en sådan ordning innebär en förstärkning av barnets rätt och främjar
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 68 minuter
  Beredning
  2001-11-29
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av möjligheterna till internationell rättslig hjälp inom det tryck- och
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Motivering Regeringen
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L14 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L14 av Jonas Ringqvist m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de mycket stora skillnaderna mellan olika inkomstgruppers resursanvändning och miljöbelastning
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfylleri

  Sjöfylleri

  Betänkande 2001/02:LU6

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om sjöfylleri. I motionerna föreslås dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 15 minuter
  Justering
  2001-12-04
  Debatt
  2002-01-17
  Beslut
  2002-01-18
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en
  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter