Rolf Dahlberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
yrkesvalslärare
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ordförande
1994-10-02 – 1994-10-03
Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Trafikutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Lagutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1983-10-03 – 1985-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1982-10-03 – 1994-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1994-12-08 – 1998-10-20
Suppleant
1993-12-08 – 1994-12-07

Valberedningen

Ledamot
1995-10-04 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-02 – 1995-10-03
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Trafikutskottet 76/77-78/79 och Civilutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Civilutskottet 79/80-82/83, Bostadsutskottet 83/84-87/88, Lagutskottet 88/89-90/91, ordförande 88/89-90/91, och 94/95-, samt Näringsutskottet 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Valberedningen 82/83-84/85 och 88/89-94/95 samt Nordiska rådets svenska delegation 85/86-87/88. Ledamot av Krigsdelegationen 82/83-, Talmanskonfernsen 88/89-93/94, Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-, Valberedningen 95/96-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 82-94. - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 94-.

Bostadsort

Gävle

Utbildning

Realexamen 51. Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55. Ämneslärare 59. Ämneslärar/yrkesvalslärarutbildning 66. Yrkesvalslärare vid Stenbergsskolan i Gävle 66--. Kommunalråd i Gävle 68--69. Minoritetsledare 74--76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Gefle idrottsförening, ordförande 71-72. - Ledamot av styrelsen för Lärarnas inköpscentral, ordförande 74-. - Ledamot av styrelsen för Gävleborgs läns Högerförbund/Moderata samlingspartiets länsförbund 60-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman 66-72. Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk/lantmäteriverket 79-. Ledamot av försvarets underrättelsenämnd 79-91. - Ledamot av delegationen för glesbygdsfrågor 77-80, 1978 års bostadsrättskommitté 79-81, energihushållningsdelegationen 79-83 och bostadskommittén 82-86. Särskild utredare av differentierade körkort 78-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Gävle stadsfullmäktige 63-70. Ledamot av drätselkammaren 68. Ledamot av fritidsnämnden 64-67 och 69-70, valberedningen 67-70, socialnämnden 68, centrala byggnadskommittén 68, barnavårdsnämnden 68, vice ordförande 68, socialvårdsdelegationen 68-70, generalplaneberedningen, vice ordförande 68, och stadsplaneberedningen 68. - Ledamot av Gävle kommunfullmäktige 71-79. Ledamot av kommunstyrelsen 71-76. Ledamot av valberedningen 70-73. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Hyresbostäder i Gävle 69-70 och 77-89.

Föräldrar

Folkskolläraren Gunnar Henning Dahlberg och Ester Söderlund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

  Motion 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Sammanfattning I syfte att något kompensera upphovsmännen för den redan tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk föreslår regeringen att det i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson (c) och Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson c och Rolf Dahlberg m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Mervärdesskatt för riksanläggningar I enlighet med prop. 1996/97:10 och SFS 1996:1327 förändrades mervärdesskattelagstiftningen på utbildningsområdet från och med 1997-01-01.
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås bl.a. en ny lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder LEFFörslaget innebär ökade möjligheter att i vissa fall få ersättning från
  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A18 av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A18 av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I propositionen 1997/98:62 Regional tillväxt behandlas vissa åtgärder i väg- och järnvägssystem. E4 är landets viktigaste vägtrafikled. Från Uppsala och söderut har denna
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 1 Sammanfattning I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om bl.a. styrelse, bolagsstämma, revision och skadeståndsansvar. Förslagen härrör i stort från den parlamentariskt
  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön - en handlingsplan för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utveckling 1 Sammanfattning I skrivelsen redogör regeringen för vilka miljömål som bör gälla för konsumentpolitiken. Regeringens centrala mål är att få till stånd konsumtions-
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.

  Motion 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. 1 Skatter som bör omfattas av förhandsbeskedsinstitutet Regeringen föreslår att förhandsbeskedsinstitutet skall utvidgas till att gälla även fastighetsskatt. Flera remissinstanser
  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Sammanfattning I syfte att bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad föreslår regeringen en rad ändringar i föräldrabalken. Ett annat syfte är att förhindra domstolsprocesser rörande barn.
  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag

  Motion 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag 1 Sammanfattning Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 skall aktiekapitalet i privata aktiebolag uppgå till minst 100 000 kronor i stället för som
  Inlämnad
  1997-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppfinnares villkor

  Motion 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. m Uppfinnares villkor Sverige har sedan flera år en alltför låg tillväxt i synnerhet de små och medelstora företagen saknar, generellt sett, tillräckligt goda existensvillkor. Många regleringar, skatter och avgifter bromsar initiativ, arbetslust och expansionsvilja.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Produktsäkerhetslagen

  Motion 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. m Produktsäkerhetslagen Bakgrund Frågan om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Successivt har lagen utvidgats och skärpts vad gäller ansvarsförhållandet för varor och tjänster som är avsedda
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentorganisationer

  Motion 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konsumentorganisationer Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i en marknadsekonomi än i en planekonomi. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av de direkt berörda. Marknadsekonomi ger konsumenterna makt att välja och välja bort. Marknadsekonomi
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arvsrätt för kusiner

  Motion 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. m Arvsrätt för kusiner 1 Bakgrund Under föregående riksmöte motionerade vi moderater om att återinföra arvsrätt för kusiner. Vi har därefter fått många reaktioner från allmänheten i detta ärende. För oss står det helt klart att många människor lever i tron att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Talefristregeln vid lönegarantiprövning

  Motion 1997/98:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. m Talefristregeln vid lönegarantiprövning Enligt 29 lönegarantilagen LgL får en arbetstagare, som är missnöjd med förvaltarens beslut, väcka talan mot staten inom tre veckor från delgivning av beslutet. Av lagmotiven prop 1991/92:139 s 51 framgår att rätten till
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sommardäck

  Motion 1997/98:T413 av Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T413 av Rolf Dahlberg m Sommardäck Det är numera väl dokumenterat att den som i vinterföre kör bil med sommardäck utsätter sig själv och andra trafikanter för betydligt större olycksrisker än de som kör med vinterdäck. Trots denna kunskap får vi varje år höra och läsa om trafikolyckor vintertid
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helikopterverksamheten i Söderhamn

  Motion 1997/98:Fö316 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö316 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg m Helikopterverksamheten i Söderhamn Sedan slutet av 1970-talet har ett samarbete bedrivits mellan helikoptergruppen vid F 15 och Söderhamns sjukhus med fokusering på gemensamma insatser vid flyg- och sjöräddning samt vid snabba sjuktransporter.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yrkesfisket längs Gästrike- och Hälsingekusten

  Motion 1997/98:Jo416 av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo416 av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder m Yrkesfisket längs Gästrike- och Hälsingekusten Under senare år har allt flera yrkesfiskare tvingats ge upp sin yrkesverksamhet och ansluta sig till den redan rekordstora arbetslöshet som råder i Gävleborgs län. Det största och mest akuta problemet
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av Marknadsdomstolen

  Motion 1997/98:Ju403 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju403 av Rolf Dahlberg m.fl. m Avskaffande av Marknadsdomstolen Under den borgerliga regeringsperioden 1991-94 var Moderata samlingspartiet pådrivande i reformarbetet inom domstolsväsendet i syfte att renodla domstolarnas uppgifter mot mer strikt rättskipning och mindre av förvaltningsuppgifter
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Polisiär verksamhet i Gävleborgs län

  Motion 1997/98:Ju218 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju218 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg m Polisiär verksamhet i Gävleborgs län 1 Rättsstatens grunduppgifter Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JuU1 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ombyggnad av Europaväg 4 mellan Gävle och Axmartavlan

  Motion 1997/98:T311 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T311 av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg m Ombyggnad av Europaväg 4 mellan Gävle och Axmartavlan I mitten av 1980-talet invigdes en 13 meter bred vägsträckning på cirka 4 mil av E 4 mellan Gävle och Axmartavlan. Denna del av E 4 är byggd så att inga raksträckor finns utan vägen slingrar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter