Ola Karlsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
lantbrukare
Född år
1961
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-02-23 – 2002-09-30
Ledig
2002-01-21 – 2002-02-22
Ordinarie
1993-10-05 – 2002-01-20

Näringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1995-01-16 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15
Suppleant
1993-10-12 – 1994-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2001-03-08 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Konstitutionsutskottet 93/94- och Näringsutskottet 93/94-.

Bostadsort

Granbergsdal

Utbildning

Jordbruksutbildning 77-79. Lantbrukare i Stockforsen, Karlskoga. Oppositionskommunalråd i Karlskoga 87-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Karlskoga avdelning av Lantbrukarnas riksförbund. - Ledamot av styrelsen för MUF i Örebro län, ordförande 83-86. Ledamot av styrelsen för Karlskoga Moderata förening, vice ordförande 88-94, och Örebro läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande 89-92, 1:e vice ordförande 92-93, ordförande 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Örebro län 92-, Statens kärnkraftinspektion 99-, Ledamot av kommittén om lokal- och närradio 95-96, digital-TV-kommittén 98-01,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Karlskoga kommunfullmäktige 83-. Ledamot av kommunstyrelsen 86-93. Ledamot av fritidsnämnden 83-85, socialnämnden 89- och valutskottet 89-93.

Föräldrar

Civilingenjören Karl Edgar Karlsson och adjunkten Erna Sylvia Gullberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • ersättning till skadade vid medicinsk behandling

  Skriftlig fråga 2001/02:1613 av Karlsson, Ola (m)

  den 6 september Fråga 2001/02:1613 av Ola Karlsson m till socialminister Lars Engqvist om ersättning till skadade vid medicinsk behandling En kvinna i Karlskoga har informerat mig om att det finns ett antal kvinnor runtom i vårt land som lider svårt i sviterna av den medicinska behandling de fått. Det gäller kvinnor

  Inlämnad
  2002-09-06
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • reglerna för avskrivning

  Skriftlig fråga 2001/02:1594 av Karlsson, Ola (m)

  den 4 september Fråga 2001/02:1594 av Ola Karlsson m till finansminister Bosse Ringholm om reglerna för avskrivning Ett besök på företaget IM Hart i Ljusnarsberg förra veckan gav mig ett nytt exempel på svårigheterna för mindre företag i glesbygd. I deras fall gäller det svårigheter att låna för att kunna bygga en

  Inlämnad
  2002-09-04
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • rovdjursangrepp

  Skriftlig fråga 2001/02:1400 av Karlsson, Ola (m)

  den 3 juli Fråga 2001/02:1400 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om rovdjursangrepp I helgen angreps och dödades fem kvigkalvar av en varg strax utanför Väse i Värmland. De gick en kvalfylld död till mötes. När lantbrukaren kom dit såg han vargen bita en kalv. Fyra kalvar låg då redan döda. 50 meter

  Inlämnad
  2002-07-03
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning och försäljning av offentligt ägda företag

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting

  Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184. Motivering Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges Televisions sändningskostnader

  Skriftlig fråga 2001/02:1203 av Karlsson, Ola (m)

  den 22 maj Fråga 2001/02:1203 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Sveriges Televisions sändningskostnader Den ekonomiska krisen i Teracom till följd av projektet med marksänd digital-TV är sedan länge väl känd. Regeringen vill nu tvinga SVT att agera städgumma för att sopa upp Kulturdepartementets

  Inlämnad
  2002-05-22
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: avveckling av försvarsmatriel

  avveckling av försvarsmatriel

  Interpellation 2001/02:344 av Karlsson, Ola (m)

  den 2 april Interpellation 2001/02:344 av Ola Karlsson m till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av försvarsmatriel Försvaret står mitt i en stor omställning som bl.a. innebär en kraftig minskning av antalet förband och soldater. Med färre förband behövs mindre materiel varför stora mängder nu ska försäljas

  Inlämnad
  2002-04-02
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • moms på taxibilar

  Skriftlig fråga 2001/02:1193 av Karlsson, Ola (m)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1193 av Ola Karlsson m till finansminister Bosse Ringholm om moms på taxibilar Vid inköp av personbil för persontrafik, dvs. taxi, får taxiägaren lyfta momsen till skillnad från när personbilen används för varutransport eller som arbetsfordon. För den del som taxin används för annat får momsen

  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • pensionen i statliga företag

  Skriftlig fråga 2001/02:1165 av Karlsson, Ola (m)

  den 16 maj Fråga 2001/02:1165 av Ola Karlsson m till statsminister Göran Persson om pensionen i statliga företag I Dagens Industri den 14 maj kan vi läsa om ännu en guldkantad fallskärm. Det gäller Peter Lagerblad, vd för helstatliga Vin Sprit AB. Enligt tidningens uppgifter har han från 60 års ålder rätt till en

  Inlämnad
  2002-05-16
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • kungörelse av företagsuppgifter

  Skriftlig fråga 2001/02:1167 av Karlsson, Ola (m)

  den 15 maj Fråga 2001/02:1167 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om kungörelse av företagsuppgifter Enligt aktiebolagslagen ska Patent- och registreringsverket PRV kungöra vad som införs i aktiebolagsregistret i Post- och Inrikes Tidningar. Detta krav är kostnadskrävande och ineffektivt. I stället

  Inlämnad
  2002-05-16
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: basindustrins elförsörjning

  basindustrins elförsörjning

  Interpellation 2001/02:367 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:367 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om basindustrins elförsörjning Den svenska basindustrin är beroende av god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Den elintensiva industrin, dvs. stål- och metallverk, företag som är verksamma inom massa- och pappersindustrin,

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ökad öppenhet i statliga företag

  ökad öppenhet i statliga företag

  Interpellation 2001/02:325 av Karlsson, Ola (m)

  den 19 mars Interpellation 2001/02:325 av Ola Karlsson m till statsminister Göran Persson om ökad öppenhet i statliga företag Hela svenska folket borde ha rätt till en god insyn i förvaltningen av de statligt ägda företagen. Ett stort antal företag ägs helt eller delvis av svenska staten. Totalt arbetade 237 000 i

  Inlämnad
  2002-03-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Vattenfall AB

  Skriftlig fråga 2001/02:1132 av Karlsson, Ola (m)

  den 29 april Fråga 2001/02:1132 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om Vattenfall AB I regeringens skrivelse 1999/2000:120 redovisas statens ägarpolicy för statliga företag. I denna redovisas bland ägarens uppgift att se till att företagen har en styrelse vars kompetens och erfarenhet överensstämmer

  Inlämnad
  2002-04-29
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utveckling  av nya bilmotorer och alternativadrivmedel

  Utveckling av nya bilmotorer och alternativadrivmedel

  Betänkande 2001/02:NU14

  Riksdagen avslog motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om alternativa drivmedel och utveckling av nya bilmotorer.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 42 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-26
  Beslut
  2002-04-26
 • delprivatisering av Teracom

  Skriftlig fråga 2001/02:1075 av Karlsson, Ola (m)

  den 18 april Fråga 2001/02:1075 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om delprivatisering av Teracom Vid den extra bolagsstämman för Teracom AB presenterade ägaren staten tillägg till ägardirektiv för bolaget. Enligt detta ska bolaget utgå från att: 1. den infrastruktur som behövs för kärnverksamheten

  Inlämnad
  2002-04-18
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • digital radio

  Interpellation 2001/02:370 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:370 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om digital radio Sveriges radio har sänt radio med digital teknik, DAB, sedan 1995. Trots hundratals miljoner i kostnader är antalet lyssnare mycket begränsat. Enligt min uppfattning är det framför allt två problem som orsakar

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • digitala mottagare

  Interpellation 2001/02:369 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:369 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om digitala mottagare I höstas presenterades Digital-TV-utredningens slutbetänkande. I debatten som följt har ett antal fantasifulla förslag presenterats. Ett av dem har kommit från SVT. Förslaget handlar om att dela ut en

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • maktkoncentration i media

  Interpellation 2001/02:368 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:368 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om maktkoncentration i medierna Monopol och därmed maktkoncentration i medierna är inte bra. I Sverige är det i dag ett område där mångfald är förbjuden och bara en aktör tillåten, nämligen riksradio. Rikstäckande radio får

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • extra avgift för SVTs kanaler

  Skriftlig fråga 2001/02:1021 av Karlsson, Ola (m)

  den 10 april Fråga 2001/02:1021 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om extra avgift för SVT:s kanaler I det digitala marknätet är SVT:s kanaler tillgängliga via Sendas programkort. I december i fjol ställde jag en fråga om kostnaden för att se SVT:s kanaler i det digitala marknätet. Skälet till frågan

  Inlämnad
  2002-04-10
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om faktorerna bakom den höga svenska prisnivån. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,

Filter