Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Jord- och skogsbruk i Kalmar län

  Motion 1993/94:Jo226 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo226 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Jord- och skogsbruk i Kalmar län Den förda regeringspolitiken har medfört betydande fördelar för jord- och skogsbrukarna i Kalmar län. Skogsvårdsavgiften har äntligen försvunnit, matmomsen har sänkts, kvittningsrätt har införts för nystartade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:JoU22 1993/94:JoU26 1993/94:NU15 1993/94:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Jordbruk och miljö på Öland

  Motion 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. c, fp Jordbruk och miljö på Öland Öland är ett unikt och omistligt naturområde i Europa. Landskapet har utformats genom flera tusen års bete och slåtter. Öland är ett av de artrikaste landskapen i Sverige och samtidigt ett landskap som hyser flest hotade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU15 1993/94:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadsåtgärder i Kalmar län

  Motion 1993/94:A423 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A423 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Arbetsmarknadsåtgärder i Kalmar län I denna motion tar vi upp åtgärder för att främja sysselsättningen i Kalmar län. Kalmar län har som landet i övrigt brottats med problem som har med den djupa och långvariga lågkonjunkturen att göra. De generella

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K427 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K427 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Barnpornografi Det är i dag olagligt enligt pornografilagen från 1980 att producera och sprida barnpornografi. Däremot är det i dag inte straffbart att inneha barnpornografi. Trots att både produktion och spridning är olagliga, räcker det inte

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småskalig baltikumhjälp

  Motion 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c, kds, nyd Småskalig Baltikumhjälp Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande marknadsekonomi samt förbättring

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU41 1993/94:UU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fördjupning av demokratin

  Motion 1993/94:K504 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K504 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Fördjupning av demokratin Demokrati är inte en gång för alla given. Den måste ständigt försvaras och erövras på nytt. Den utveckling som pågått sedan den senaste kommunreformen visar att besluten över det gemensamma allmänna alltmer fjärmas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sexualbrott mot barn

  Motion 1993/94:Ju206 av Ingbritt Irhammar och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju206 av Ingbritt Irhammar och Marianne Jönsson c Sexualbrott mot barn Under det gångna året har i några mål vid våra domstolar uppmärksammats gränsdragningen mellan olika sexualbrott mot barn. Det gäller särskilt mellan brotten våldtäkt 6 kap. 1 brottsbalken å ena sidan, och brotten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolungdomar med funktionshinder

  Motion 1993/94:A233 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A233 av Marianne Jönsson c Skolungdomar med funktionshinder Inom Arbetsmarknadsverket bedrivs en verksamhet som särskilt riktar sig till ungdomar med större funktionshinder. Den s.k. UH-verksamhetenär en följd av den försöksverksamhet som bedrevs under åren 1986-1990. Drygt 2 000 ungdomar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbete åt funktionshindrade

  Motion 1993/94:A214 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A214 av Marianne Jönsson c Arbete åt funktionshindrade Bland alla behov som behöver åtgärdas för funktionshindrade är bristen på arbete- och sysselsättningsmöjligheter det största. Handikapputredningen har i två betänkanden behandlat denna viktiga fråga. Utredningen diskuterade utförligt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av vindkraften

  Motion 1993/94:Sk620 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk620 av Elving Andersson m.fl. c Beskattning av vindkraften Elproduktion med vindkraft är en mycket miljövänlig energiproduktion som bör stimuleras. Vindkraftverk med en effekt som ej överstiger 500 kW slipper betala elskatt om de använder elströmmen för eget bruk. D v s inte idkar yrkesmässig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Miljöbonus för vindkraften

  Motion 1993/94:N431 av Marianne Jönsson och Birger Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N431 av Marianne Jönsson och Birger Andersson c Miljöbonus för vindkraften Vindkraften är en ren, förnybar och hittills alldeles för litet utnyttjad resurs i vår energiförsörjning. Hänsyn till miljön kräver att vi radikalt ändrar vårt energisystem. Därför bör rena och förnybara energiformer

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar

 • Sårbarhet vid elavbrott

  Motion 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. c Sårbarhet vid elavbrott Kraftiga snöfall i kombination med vissa vädertyper och kraftig vind medför ofta att träd faller över kraftledningar och orsakar omfattande avbrott i elförsörjningen. Inte minst finns rikliga exempel på detta i Småland, Älvsborgs län

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU22 1993/94:JoU22 1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Statligt ägande av skogsbruksmark

  Motion 1993/94:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Statligt ägande av skogsbruksmark Statens ägarstrategi för skogsbruksmark bör vara att försälja sådan mark till familjeskogsbruk. Enligt av riksdagen fastlagd ägarstrategi för det tidigare Domänverkets skogsmarksinnehav skall staten försälja

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning

  Motion 1993/94:Bo7 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo7 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning Vid SIB:s filialkontor i Lund finns en väl etablerad forskning kring bostäder och urbanisering i utvecklingsländer med ett könsteoretiskt perspektiv. Inom ett delvis SAREC-finansierat

  Inlämnad
  1993-11-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:3 Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94

  Motion 1993/94:Jo4 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo4 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:3 Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94 Till följd av en överenskommelse i GATT i april 1989, som bl a innebar att stödpriserna till jordbruket inte skulle höjas fram till dess förhandlingarna

  Inlämnad
  1993-10-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 19934, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen föreslås en kommunalisering av riksfärdtjänsten fr.o.m. 1 jan 1994. De grundläggande

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Regelverket kring skolan omfattar alla elever. Synskadade elever är skolpliktiga och därmed skyldiga att delta i skolans undervisning.

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

  Motion 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:So50 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, kds, v med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Efter omfattande utredande har regeringen lagt fram en proposition om tobakslag. Här finns förslag om lag om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen, begränsning av rökning i arbetslokaler,

  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m.

  Motion 1992/93:Bo43 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo43 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Bostadsbidragen är ett av de viktigaste bostadsstöden. Dess bostadspolitiska betydelse kan dessutom förväntas öka under 90-talet i takt med att de generella bostadsstöden,

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter