Lennart Andersson (S)

Född år
1927
Avliden
18 augusti 2016

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Ledamot
1989-02-09 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-91. Suppl i Jordbruksutskottet 69-70, Bevillningsutskottet 69-70 och Utbildningsutskottet 71-75/76. Led av Lagutskottet 71-90/91, vice ordf 76/77-78/79 och 82/83-90/91, ordf 79/80-81/82. Suppl i Valberedningen 79/80-81/82, Riksdagens förvaltningsstyrelse 79/80-90/91 och Utrikesnämnden 85/86-88/89. Led av Talmanskonferensen 79/80-81/82, Nordiska rådets svenska delegation 79/80-90/91, Valberedningen 82/83-90/91, Krigsdelegationen 85/86-90/91 och Utrikesnämnden 88/89-90/91.

Bostadsort

Södertälje

Utbildning

Postiljon, senare överpostiljon, 42-61. LO-skolan Brunnsvik 56. Nordiska folkhögskolan i Genève 62. Studieombudsman vid Arbetarnas bildningsförbund (ABF)i Södertälje 62-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Östra Sörmlands sparbank 62-88, ordf 76-88, och Svenska Förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar 76-88, ordf 76-88. - Led av styrelsen för Stockholms läns distrikt av ABF 60-77, ordf 68-77. - Led av styrelsen för Svenska Postmannaförbundets avdelning 46 i Södertälje 52-61. - Led av styrelsen för Södertälje arbetarkommun 70-95, vice ordf 76-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av medicinalväsendets ansvarsnämnd 73-80, bostadsstyrelsens/boverkets samlingslokaldelegation 83-91, ordf 83-91, och riksåklagarens rådgivande nämnd 85-91, ordf 85-91. Led av styrelsen för rikspolisstyrelsen 82-91 och Stockholms högskoleregion, vice ordf 83-85. - Led av 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande 71-77, utredningen om skolan, staten och kommunerna 72-78 och miljöforskningsutredningen 72-74. Särskild utredare av karantänsverksamheten för djur 76-77. Led av röstvärdeskommittén 84-86, SÄPO-kommittén 87-90 och partnerskapskommittén 91-93. Led av referensgrupp I till kommissionen mot ekonomisk brottslighet 82-84.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje stads/kommunfullmäktige 59-94, 1:e vice ordf 63-70, ordf 71-88 och 91-94. Led av drätselkammaren 68-70. Led av skolstyrelsen 58-82, ordf 68-82, personalnämnden 61-67, ordf 61-67, centrala byggnadskommittén 68-76, vice ordf 68-73, och polisstyrelsen 89-94, vice ordf 89-91, ordf 92-94. Led av styrelsen för Svenska Kommunförbundet 71-76.

Föräldrar

Snickaren Helmer Theodor Andersson och Ester Matilda Larsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. s, fp, c, v med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor föreslås att Lokalradion och Riksradion förs samman till ett bolag. Riksdagen bör ta ställning endast till huvuddragen i den struktur som
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö4 av Sören Lekberg och Lennart Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö4 av Sören Lekberg och Lennart Andersson s med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Riksdagen har tidigare beslutat att avveckla nuvarande verksamheter vid Almnäsetablissemanget. ING 1 skulle samlokaliseras med P10 i Strängnäs,
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

  Motion 1990/91:Ju23 av Lennart Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju23 av Lennart Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål I propositionen föreslås att försäkringskassornas och riksförsäkringsverkets beslut i socialförsäkringsärenden skall överklagas till länsrätten och att nuvarande tre försäkringsrätter
  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteaterns verksamhet

  Motion 1990/91:Kr294 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr294 av Hans-Göran Franck m.fl. s Riksteaterns verksamhet Regeringen föreslår i årets statsverksproposition att Riksteaterns anslag skall minskas med 23 miljoner budgetåret 1991/92. Detta drabbar verksamheten samtidigt som momsen breddas och Riksteatern med sina transport- och logiproblem
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokaler för polis, åklagare och tingsrätter i Stockholms län

  Motion 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. s Lokaler för polis, åklagare och tingsrätter i Stockholms län Ingen annan region i landet har så omfattande och avancerad brottslighet som Stockholms län. Brottsligheten har totalt sett i stor utsträckning ökat under den senaste tioårsperioden. Detta gäller
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Polisregister för lämplighetsprövning

  Motion 1990/91:Ju217 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju217 av Anita Johansson m.fl. s Polisregister för lämplighetsprövning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Bo410 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om att kommun ges möjlighet att inhämta uppgifter ur polisregister för att kunna bedöma förvärvarens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Storstadens livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo226 av Åke Wictorsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo226 av Åke Wictorsson m.fl. s Storstadens livsmiljö Nära en tredjedel av vårt lands befolkning lever i våra tre storstadsregioner. En ännu större del är för sin utkomst beroende av näringslivets utveckling i dessa regioner. Prognoser visar att en fortsatt ökning av storstadsregionerna
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökad satsning på sportfiske

  Motion 1990/91:Jo402 av Åke Wictorsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo402 av Åke Wictorsson m.fl. s Ökad satsning på sportfiske Sportfisket, dvs. fiske med handredskap för nöje och rekreation, har under de senaste decennierna utvecklats till en av svenska folkets viktigaste friluftssysselsättningar. En nyligen av fiskeristyrelsen och SCB genomförd omfattande
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JoU22 1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Komplettering av plan- och bygglagen (PBL)

  Motion 1990/91:Bo524 av Björn Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo524 av Björn Ericson m.fl. s Komplettering av plan- och bygglagen PBL Regeringen och riksdagen har i flera sammanhang uttalat att det är angeläget att odlingslotter, koloniträdgårdar och stadsnära fritidsbebyggelse kommer till stånd i ökad omfattning, och även beslutat om åtgärder för
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förvärv av hyresfastighet m.m.

  Motion 1990/91:Bo410 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo410 av Anita Johansson m.fl. s Förvärv av hyresfastighet m.m. Antalet ansökningar till hyresnämnder om tvångsförvaltning var under 1989 ca 30 och under 1990 ca 100. Ett av de främsta skälen till ökningen är de senaste årens snabbt stigande fastighetspriser som lett till fastighetsspekulation.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Meddelande till kommunen om lediga lägenheter

  Motion 1990/91:Bo407 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo407 av Anita Johansson m.fl. s Meddelande till kommunen om lediga lägenheter Kommunen har ansvaret för bostadsförsörjningen. I många kommuner finns en skyldighet för hyresvärdar att lämna lediga lägenheter till kommunens bostadsförmedling. Det har framkommit att lägenheter som blir
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av skattemyndigheterna

  Motion 1990/91:Sk816 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk816 av Hans Göran Franck m.fl. s Upprustning av skattemyndigheterna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju820 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att upprusta skattemyndigheterna. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekobrottslighet

  Motion 1990/91:Ju820 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju820 av Hans Göran Franck m.fl. s Ekobrottslighet Bakgrund Den ekonomiska och organiserade EKO brottsligheten hotar ytterst samhällssolidariteten och den välfärd som byggts upp med denna som grund. Det är enligt vår mening en mycket väsentlig förutsättning för ett fortsatt solidariskt
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:JuU15 1990/91:JuU22 1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T44 av Åke Wictorsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T44 av Åke Wictorsson m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Under lång tid har investeringsnivån i transportsektorn i Stockholms län varit låg. Tilldelningen av statliga anslagsmedel för investeringar
  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub26 av Lennart Andersson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub26 av Lennart Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, HLS, är landets enda specialhögskola för lärarutbildning. Läsåret 1990/91 startar denna nya specialpedagogiska
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationell samordning av miljökraven på bilar

  Motion 1989/90:U545 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U545 av Eva Johansson m.fl. s Internationell samordning av miljökraven på bilar Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1989/90:Jo861 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1989/90:UU23
 • Ekonomisk brottslighet

  Motion 1989/90:Ju635 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju635 av Hans Göran Franck m.fl. s Ekonomisk brottslighet I årets budgetprop. bil. 15 anges att bl.a. den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras i brottsbekämpningen. Vidare sägs att inom ramen för kampen mot den ekonomiska
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:JuU27 1989/90:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Trafiken i Stockholmsregionen

  Motion 1989/90:T247 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T247 av Eva Johansson m.fl. s Trafiken i Stockholmsregionen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo861 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:TU18 1989/90:TU26 1989/90:TU27 1989/90:TU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utbildning av miljö- och hälsoskyddsinspektörer

  Motion 1989/90:Ub754 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub754 av Eva Johansson m.fl. s Utbildning av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo861 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bygglov för brunnsborrning

  Motion 1989/90:Bo551 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o551 av Eva Johansson m.fl. s Bygglov för brunnsborrning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo861 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändrad
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter