Karin Wegestål (S)

Född år
1934
Avliden
24 maj 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20
Suppleant
1995-10-25 – 1995-12-06

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

ESK-delegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1994-12-31
Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Lagutskottet 84/85, Utrikesutskottet 84/85, Socialförsäkringsutskottet 88/89-, Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Försvarsutskottet 88/89-. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94 och Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 92/93-.

Bostadsort

Hjärup

Utbildning

Realexamen 51. Apotekstekniker 51-62. Försäljare 62-70. Socionomexamen 75. Socialsekreterare 75-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns distrikt av Arbetarnas bildningsförbund 80-84. - Ledamot av styrelsen för Staffanstorps arbetarekommun, vice ordförande 72-75, ordförande 75-, Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF), vice ordförande, SSKF 84- och Skånes distrikt av Socialdemokratiska arbetarepartiet, ledamot av verkställande utskottet.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i länsrätten i Malmöhus län 86-88. Ledamot av Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 94-, ordförande 95-. Ledamot av styrelsen för Statens försvarshistorska museer 97-. - Ledamot av 1988 års försvarskommitté 88-90, ungdomsbrottskommittén 90-93, pliktutredningen 91-92, hot- och riskutredningen 93-95, sjöverksamhetskommittén 94-96, 1998 års Pliktutredning 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Staffanstorps kommunfullmäktige 77-93, 2:e vice ordförande 78-93. Ledamot av kommunstyrelsen 83-91. Ledamot av barnavårdsnämnden 74-76, sociala centralnämnden 77-82, 2:e vice ordförande 80-82, socialnämnden 83-88, 2:e vice ordförande 83-88, valberedningsnämnden 81-82 och planberedningen 83-88. Ledamot av styrelsen för Staffanstorps industriby AB 83-89.

Föräldrar

Bageriarbetaren Johan Lindgren och Amina Nilsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • nyhetsförmedling

  Skriftlig fråga 2001/02:1579 av Wegestål, Karin (s)

  den 30 augusti Fråga 2001/02:1579 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om nyhetsförmedling I Sverige har medierna inte informerat om de uppseendeväckande händelserna vid Haagtribunalen, på domstolens sista arbetsdag före sommaruppehållet, den 27 juli 2002. I Time-Sonline däremot fanns dagen efter
  Inlämnad
  2002-08-30
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Betänkande 2001/02:UFÖU3

  Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 42 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • vapensmuggling

  Skriftlig fråga 2001/02:1103 av Wegestål, Karin (s)

  den 24 april Fråga 2001/02:1103 av Karin Wegestål s till justitieminister Thomas Bodström om vapensmuggling Förra sommaren uppgav Radio Malmöhus, att tullen på Öresundsbron funnit en väska med tunga vapen på en turistbuss. Bussen uppgavs komma från det forna Jugoslavien. Efter ett par dagar meddelades att bussen kom
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenskt deltagande  i  en  säkerhetsstyrka  iAfghanistan

  Svenskt deltagande i en säkerhetsstyrka iAfghanistan

  Betänkande 2001/02:UFÖU2

  Riksdagen beslutade om ett svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Regeringen får ställa en väpnad styrka om högst 45 personer under högst sex månader till förfogande. FN:s säkerhetsråd bemyndigade den 20 december 2001 upprättandet av en multinationell styrka för att hjälpa
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 38 minuter
  Justering
  2002-01-16
  Debatt
  2002-01-18
  Beslut
  2002-01-18
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T33 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkt regionalt inflytande över prioriteringsbeslut
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fornlämningarna i Uppåkra

  Motion 2001/02:Kr373 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr373 av Karin Wegestål m.fl. s Fornlämningarna i Uppåkra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en långsiktigt hållbar lösning för att de arkeologiska fynden från Uppåkra skall kunna förvaras och visas i Skåne.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Visumproblem för serbiska medborgare

  Motion 2001/02:Sf266 av Karin Wegestål och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf266 av Karin Wegestål och Bengt Silfverstrand s Visumproblem för serbiska medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska reglerna för turistvisum bör ses över, så att etablerade invandrade familjer får
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Historiska museet i Lund

  Motion 2001/02:Ub539 av Morgan Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub539 av Morgan Johansson m.fl. s Historiska museet i Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheten för Historiska museet i Lund att byta huvudman från Lunds universitet till Statens historiska museer.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg

  Motion 2001/02:T414 av Catherine Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T414 av Catherine Persson m.fl. s Väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utbyggnad av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Motivering Väg E 6 är en av de viktigaste
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Godsbana på sträckan Håstad-Åkarp

  Motion 2001/02:T413 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T413 av Anita Jönsson m.fl. s Godsbana på sträckan Håstad-Åkarp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av en yttre godsbana på sträckan HåstadÅkarp i sydvästra Skåne. Motivering Sveriges arbete med trafik-
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund

  Motion 2001/02:So594 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So594 av Anita Jönsson m.fl. s Sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö. Motivering Sedan år 1987 har narkotikamissbrukare kunnat komma till sjukhusen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Socialarbetare i Köpenhamn

  Motion 2001/02:So512 av Morgan Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So512 av Morgan Johansson m.fl. s Socialarbetare i Köpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att finna en långsiktig lösning på problemet med svenska medborgare som råkat i svårigheter i Köpenhamn. Motivering I trettio
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Miljön i Jugoslavien

  Motion 2001/02:U251 av Bengt Silfverstrand och Karin Wegestål (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:U251 av Bengt Silfverstrand och Karin Wegestål s Miljön i Jugoslavien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges deltagande i UNEP:s miljösaneringsprogram i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Miljösanering i Jugoslavien
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Metoder för fördelning av återuppbyggnadsstöd

  Motion 2001/02:U250 av Karin Wegestål (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:U250 av Karin Wegestål s Metoder för fördelning av återuppbyggnadsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör stödja OSSE:s parlamentarikerorganisations beslut att OSSE får i uppgift att utvärdera
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiska rådet

  Nordiska rådet

  Betänkande 2000/01:UU13

  Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens redogörelse för verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för verksamheten under 2000.
  Behandlade dokument
  12
  Anföranden och repliker
  44, 216 minuter
  Beredning
  2001-04-17
  Justering
  2001-04-26
  Debatt
  2001-05-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skolan

  Skolan

  Betänkande 2000/01:UbU13

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om den obligatoriska skolan. Motionerna behandlar bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, skolplikten och rätten till utbildning, värdegrundsfrågor, elevinflytande, grundskolans ämnen, undervisningen om sex och samlevnad, ANT-undervisningen, elevens rätt till stöd, betygssystemet, mobbning och annan kränkande behandling samt skolans arbetsmiljö.
  Behandlade dokument
  132
  Anföranden och repliker
  55, 168 minuter
  Beredning
  2001-02-15
  Justering
  2001-04-05
  Debatt
  2001-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

  Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

  Betänkande 2000/01:NU9

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om olika utrikeshandelspolitiska frågor.
  Behandlade dokument
  9
  Anföranden och repliker
  24, 100 minuter
  Justering
  2001-04-05
  Debatt
  2001-04-20
 • medierna och politiska makten

  Interpellation 2000/01:374 av Wegestål, Karin (s)

  den 6 april Interpellation 2000/01:374 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om medierna och den politiska makten I augusti 1999 skrev den nyligen bortgångne samhällsdebattören Folke Hagman i tidningen Arbetet om faran av att nyhetsrapporteringen i Kosovokonflikten påverkat världssamfundets reaktion
  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • vägöverfall i Europa

  Skriftlig fråga 2000/01:132 av Wegestål, Karin (s)

  den 25 oktober Fråga 2000/01:132 av Karin Wegestål s till justitieminister Thomas Bodström om vägöverfall i Europa Under sommaren uppmärksammade jag i medier varningar för att under bilfärd i Europa stanna om någon i vägbanan eller vid vägkanten gör tecken att bilen bör stanna. Det kan se ut som om en trafikolycka
  Inlämnad
  2000-10-25
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Integration och demokrati

  Motion 2000/01:Sf635 av Kent Härstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf635 av Härstedt, Kent s Integration och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kommuner i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Motivering Sverige som land befinner sig i en intressant omvandlingsprocess.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter