Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Lektor
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2003-02-06
Ledig
2002-11-15 – 2002-12-31
Ordinarie
1991-09-29 – 2002-11-14

Finansutskottet

Ledamot
2003-01-01 – 2003-02-06
Ledamot
2002-10-08 – 2003-02-05
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1992-10-12 – 1994-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-10-12

Skatteutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1996-09-16

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-13 – 2000-10-11

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1997-09-25 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92, Finansutskottet 92/93-93/94 och Skatteutskottet 94/95-. Ledamot av Finansutskottet 94/95-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 97/98-.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Amanuens i statistik vid Göteborgs universitet 59. Filosofie kandidat 60. Lärare i matematik 60-67. Filosofie licentiat i matematik vid Göteborgs universitet 65. Filosofie doktor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 78. Lektor och docent i nationalekonomi. Sakkunnig i statsrådsberedningen 68-69.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Uhjälpsaktion i Göteborg 65-67. - Ledamot av styrelsen för Södra Göteborgs avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 74-75, och Göteborgs VPK/V-distrikt 76-, ordförande 89-. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-, vice partiordförande 93-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs skolstyrelse 76-79. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88.

Litteratur

Marxism som matematisk ekonomi. En kritik av några moderna marxtolkningar (1978, doktorsavhandling), Minervas Uggla. Om ekonomerna som maktens predikanter (1985), Den svenska politikens rötter. De ideologiska rötterna till riksdagspartiernas ekonomiska politik (1986, redaktör), Politisk ekonomi. Svenska och internationella tanketraditioner (1989), Ekonomi för alla (1991, tillsammans med Hans Hansson), Schamanerna. Om ekonomi som förgylld vardag (1993).

Föräldrar

Professorn Nils Erik Magnus Lönnroth och särskolläraren Ebba Elvira Charlotta Lagercrantz

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen

  Motion 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma v med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksbankens förslag att avskaffa 7 kap. 8 riksbankslagen. Motivering Riksbanken föreslår att 7 kap. 8 riksbankslagen, som ger skattemyndigheter
  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rese- och transportkostnader i glesbygd

  Motion 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. v Rese- och transportkostnader i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en utredning av kostnaden för person och godstransporter för privatpersoner, företag, kommuner och landsting enligt vad i motionen anförs. Inledning Den
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Socialt skyddsnät för småföretagare

  Motion 2002/03:A240 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:A240 av Marie Engström m.fl. v Socialt skyddsnät för småföretagare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av det sociala försäkringssystemet avseende småföretagare. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:AU4 2002/03:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ny budgetprocess

  Motion 2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl. v Ny budgetprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att låta utvärdera budgetprocessen och därefter pröva förslag till förändringar i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Den nya budgetlagen har nu gällt i drygt fem och ett halvt år,
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nya aktiva ägare

  Motion 2002/03:Fi257 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi257 av Gudrun Schyman m.fl. v Nya aktiva ägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda hur staten/skattebetalarna skall kunna dra större nytta av de nya idéer och produkter som tas fram genom den skattefinansierade
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6 2002/03:SkU8 2003/04:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Infrastrukturen i banksektorn

  Motion 2002/03:Fi249 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi249 av Lennart Beijer m.fl. v Infrastrukturen i banksektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda villkoren för tillträde till infrastrukturen i banksektorn. Bakgrund Under de senaste årtiondena har vi fått
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Sjuklönekostnader i små företag

  Motion 2002/03:Sf245 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf245 av Marie Engström m.fl. v Sjuklönekostnader i små företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn för att minska sjuklönekostnaderna i mindre företag. Bakgrund Den 1 januari 1992 infördes 14 dagars sjuklöneperiod.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Inbetalning av kvarskatt

  Motion 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. v Inbetalning av kvarskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av nya regler för inbetalning av kvarskatt. Bakgrund Från och med inkomståret 1998 har reglerna för inbetalning
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avgränsning av begreppet fåmansbolagsdelägare

  Motion 2002/03:Sk308 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk308 av Per Rosengren m.fl. v Avgränsning av begreppet fåmansbolagsdelägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en lagändring som klargör gränsdragningen för fåmansdelägande enligt vad i motionen anförs. Bakgrund Det har framkommit att skattemyndigheten
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utländska nyckelpersoner

  Motion 2002/03:Sk294 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk294 av Marie Engström m.fl. v Utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av tillämpningen av beslutet om beskattning av utländska nyckelpersoner. Bakgrund Från och med den 1 januari
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Uppskov med kapitalvinst i samband med avyttring av företag

  Motion 2002/03:Sk293 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk293 av Per Rosengren m.fl. v Uppskov med kapitalvinst i samband med avyttring av företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda frågan om vad i motionen anförs om möjligheten att införa uppskov med kapitalvinsten. Bakgrund Ett av de stora problemen för
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Legitimationskontroll vid revision

  Motion 2002/03:Sk292 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk292 av Per Rosengren m.fl. v Legitimationskontroll vid revision Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring om rätt till legitimationskontroll vid revisioner i enlighet med vad i motionen anförs. Legitimationskontroll vid revisioner
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Schablonbeskattning i vissa branscher

  Motion 2002/03:Sk291 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk291 av Marie Engström m.fl. v Schablonbeskattning i vissa branscher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försök med schablonskatt. Bakgrund Som ett led i förenklingsarbetet anser vi att schablonbeskattning kan utgöra
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riskkapital och utvecklingsfond

  Motion 2002/03:N280 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N280 av Gunilla Wahlén m.fl. v Riskkapital och utvecklingsfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en bred riskkapitalutredning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvecklingsfond.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Nationell plan för lokalisering av statliga verk och myndigheter

  Motion 2002/03:N279 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N279 av Gunilla Wahlén m.fl. v Nationell plan för lokalisering av statliga verk och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell plan för lokalisering av statliga verk och myndigheter. Bakgrund De regionala
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Minerallagen

  Motion 2002/03:N278 av Lennart Gustavsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N278 av Lennart Gustavsson m.fl. v Minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i arbetet med en ny minerallag relatera till och se över andra för näringen viktiga lagar, exempelvis miljöbalken och den MKB-process
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Etiska regler vid statligt ägande

  Motion 2002/03:N249 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N249 av Marie Engström m.fl. v Etiska regler vid statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla etiska policyfrågor vid statligt ägande. Bakgrund Staten är i dag en stor aktör på den finansiella marknaden,
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvinnligt företagande

  Motion 2002/03:N248 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N248 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kvinnligt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en handlingsplan för ökat kvinnligt företagande tas fram. Kvinnliga småföretagare bidrar till tillväxt Idag startas 30 av alla
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nanoteknik

  Motion 2002/03:N245 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N245 av Lennart Beijer m.fl. v Nanoteknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återkomma med ett förslag till nationellt initiativ på nanoteknikområdet. Vad är nanoteknik Nanoteknik är ett samlingsbegrepp för konsten
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Flygbesprutning

  Motion 2002/03:MJ385 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ385 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v Flygbesprutning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en särskild utredare för att utröna effekterna av flygbesprutning, punktbekämpningar med bekämpningsmedel samt utvärdera Miljöskadefondens
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter