Inger Hestvik (S)

Född år
1931
Avliden
12 september 2022

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-01-26
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 82/83-87/88 och Utbildningsutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Lagutskottet 85/86-93/94. Suppleant i Valberedningen 91/92-93/94. - Ledamot av s-gruppens styrelse 86-94.

Bostadsort

Borlänge

Utbildning

Folkskollärarexamen 53. Folkskollärare i Borlänge 53-54. Ämneslärarkompetens 55. Ämneslärare i Sveg 55-56, Hammerdal 56-61 och Borlänge 61-65. Studierektor i Borlänge 65-92. Rektor i Borlänge 92-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Röda korsets Dala-distrikt 77-82, 1:e vice ordförande 82, och Rädda barnens länsförbund i Kopparbergs län, skereterare 94-. - Ledamot av styrelsen för Borlänge socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-82, och Dalarna socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 80-92. - Ledamot av styrelsen för Dalarnas SAP-distrikt 80-, kassör 85-91, och ledamot av verkställande utskottet 80-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Riksåklagarens rådgivande nämnd 85-97, ordförande 91-93, Delegationen för hybrid DNA-frågor 85-88 och 90-94, Gentekniknämnden 94-96 och Statens ansvarsnämnd 94-97. Ledamot av styrelsen för Kemikalieinspektionen 86-, Falu-Borlänge högskola 88-94, Skattemyndigheten i Kopparbergs län/Dalarnas län, vice ordförande 89-98, Skattemyndigheten i Gävle 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av stat-kommunberedningens parlamentarikergrupp 83-90, genteknikberedningen 90-92 och konsumentpolitiska kommittén 92-94. Sakkunnig SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Borlänge centrala byggnadskommitté 71-73 och socialnämnden 92-. - Ledamot av Kopparbergs läns landsting 74-82. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden 77-82. Ledamot av direktionen för Borlänge sjukhus 74-76 och Falu-Borlänge sjukvårdsinrättningar 77-82, vice ordförande 79-82.

Föräldrar

Bokhållaren Karl Leonard Johansson och Anna Dagmar Hill

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller

  Motion 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Buller i vissa fritidsmiljöer I propositionen redovisar regeringen förslag på åtgärder mot buller i fjällområden och skärgården m.m. utifrån regeringens skrivelse 1993/94:175. Regeringens förslag i
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub83 av Inger Hestvik m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Regeringen markerar på olika sätt sin avsikt att skapa tydlig kategoriskillnad inom högskolan. Denna strävan tar sig bl.a. uttryck i helt skilda sätt att behandla forskning
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för fordringar
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

  Motion 1993/94:Jo64 av Inger Hestvik och Ingrid Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo64 av Inger Hestvik och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Inledning Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter att förstå
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning2 2. Bristfällig proposition3 3. Problemen nu4 4. Vår syn på regionalpolitiken5 5. Den regionala utvecklingen7 6. Sektorspolitiken8
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred

  Motion 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Socialdemokraterna har i partimotionen U304, Ett program för gemensam säkerhetfrån i januari 1994 uttalat förhoppningen att Partnerskap för fred kan utgöra ett förstärkt samarbete på alleuropeisk
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.

  Motion 1993/94:Jo57 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo57 av Leo Persson m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. Regeringens skrivelse 1993/94:175 tar upp förslag från den s.k. Bullerutredningen och föreslår att länsstyrelserna ska ges uppdraget att utifrån Bullerutredningen utforma
  Inlämnad
  1994-04-11
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

  Motion 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub50 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Invandrarna tillför det svenska samhället värdefull kompetens inom olika yrkesområden och språk- och kulturkompetens, som har stor betydelse för vårt land och samhälle i en tid när
  Inlämnad
  1994-03-23
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag I proposition 1993/94:148 föreslås att vårdnadsbidrag skall lämnas med 2 000 kr per månad och barn i åldrarna ett till tre år som inte har plats i den offentligt finansierade barnomsorgen. Regeringen föreslår
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

  Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Innehåll Inledning2 Bakslagens tid2 I skilda världar4 Kvinnors makt och inflytande5 Kvinnors arbete7 Våra mål7 Den offentliga sektorn8 Mer jämställd arbetsmarknad9 Aktivt
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SfU19 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens

  Motion 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens 1. Regeringens proposition Propositionen 1993/94:162 Handel med el i konkurrensinnehåller en teknisk juridisk-administrativ genomgång av hur inte om en s.k. avreglering av elmarknaden skall genomföras.
  Inlämnad
  1994-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället

  Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Grundskolan

  Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Forskningen inom Gävle-Dalafakulteten

  Motion 1993/94:Ub729 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub729 av Sinikka Bohlin m.fl. s Forskningen inom Gävle-Dalafakulteten Högskolorna i Gävle-Sandviken och Falun-Borlänge har sedan flera år försökt finna olika slag av samverkansformer. Förutsättningarna för att bilda ett fördjupat nätverk mellan de båda högskolorna utreddes i samband
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning

  Motion 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub715 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Högre utbildning Den högre utbildningen är nu inordnad i ett treårigt budgetsystem. Årets budgetproposition avser ett mellanår i budgetcykeln och skall rimligen därför inte innehålla förslag om några större förändringar vare sig i högskolornas verksamhet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Falun/Borlänge

  Motion 1993/94:Ub695 av Inger Hestvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub695 av Inger Hestvik m.fl. s Högskolan i Falun/Borlänge Universitet och högskolor hyr regelmässigt sina lokaler av Statliga Akademiska Hus AB. Det gör det möjligt att stämma av schablonen för beräkning av lokalkostnader, den s.k. lokalpengen, mot de avkastningskrav etc. som bestämmer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lokalkostnader för forskning

  Motion 1993/94:Ub694 av Inger Hestvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub694 av Inger Hestvik m.fl. s Lokalkostnader för forskning Till skillnad från enheter med fakultetsanslag ges de mindre och medelstora högskolorna inga medel till lokaler för forskning. Visserligen kommer forskningsråd m.fl. att i fortsättningen räkna in lokalkostnader i sina anslag.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter