Henrik Edin (L)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Göteborgs kommun
Född år
1989
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2019-03-13 – 2019-05-16

Arbetsmarknadsutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Civilutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Justitieutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Trafikutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Utbildningsutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Utrikesutskottet

Extra suppleant
2019-03-13 – 2019-05-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 19 (ersättare 190313-190516). Extra suppleant arbetsmarknadsutskottet 19, trafikutskottet 19, utrikesutskottet 19, civilutskottet 19, justitieutskottet 19 och utbildningsutskottet 19.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Transportstöd i Göteborgs södra skärgård

  Transportstöd i Göteborgs södra skärgård

  Interpellation 2018/19:207 av Henrik Edin (L)

  Interpellation 2018/19:207 Transportstöd i Göteborgs södra skärgård av Henrik Edin L till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Enligt ett beslut från Trafikverket i augusti förra året kommer det driftsbidrag för färjeled som går till godstrafiken i Göteborgs skärgård att avvecklas till år 2021. Bidraget täcker en stor
  Inlämnad
  2019-04-24
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2018/19:CU13

  Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

  I

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  24, 72 minuter
  Justering
  2019-04-23
  Bordläggning
  2019-04-30
  Debatt
  2019-05-02
  Beslut
  2019-05-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Planering och byggande

  Planering och byggande

  Betänkande 2018/19:CU12

  Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör planering och byggande. Anledningen är bland annat de lagar som gäller inom området, pågående utredningar och pågående eller aviserade arbeten.

  Motionerna handlar bland

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  48 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2019-04-23
  Bordläggning
  2019-04-30
  Debatt
  2019-05-02
  Beslut
  2019-05-07
 • Anmälningsförfarande för detaljplaner inom EU

  Skriftlig fråga 2018/19:544 av Henrik Edin (L)

  Fråga 2018/19:544 Anmälningsförfarande för detaljplaner inom EU av Henrik Edin L till Statsrådet Per Bolund MP Den inre marknaden är en framgångssaga för EU och bidrar varje dag till jobb och tillväxt. EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer
  Inlämnad
  2019-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2018/19:CU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att öka bostadsbyggandet, hur byggande ska finansieras, kommunal bostadsförmedling, allmännyttiga bostadsbolag och en översyn av redovisningsreglerna.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  48, 135 minuter
  Justering
  2019-04-04
  Bordläggning
  2019-04-09
  Debatt
  2019-04-10
  Beslut
  2019-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2018/19:CU7

  Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  24, 71 minuter
  Justering
  2019-04-02
  Bordläggning
  2019-04-09
  Debatt
  2019-04-10
  Beslut
  2019-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträtt

  Konsumenträtt

  Betänkande 2018/19:CU10

  Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om konsumenträtt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är främst tidigare ställningstaganden och att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om telefonförsäljning,

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  10, 44 minuter
  Justering
  2019-03-26
  Bordläggning
  2019-04-03
  Debatt
  2019-04-04
  Beslut
  2019-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt

  Associationsrätt

  Betänkande 2018/19:CU9

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om associationsrätt. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår på området.

  Motionerna handlar till exempel om revisionsplikt, sänkt aktiekapital, regelförenkling för mindre företag och könsfördelning i bolagsstyrelser.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 55 minuter
  Justering
  2019-03-12
  Bordläggning
  2019-04-03
  Debatt
  2019-04-04
  Beslut
  2019-04-04

Filter