Ewa Larsson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
samhällsvetare, Waldorflärare
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2003-01-23 – 2003-06-30

Kulturutskottet

Suppleant
2003-01-23 – 2003-06-30
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2003-01-24 – 2003-06-30
Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2001-11-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2000-10-19 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-20 – 2000-10-18

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • polisens tolkning och tillämpning av kollektivt avlägsnande

  Skriftlig fråga 2002/03:1202 av Larsson, Ewa (mp)

  den 1 juli Fråga 2002/03:1202 av Ewa Larsson mp till justitieminister Thomas Bodström om polisens tolkning och tillämpning av kollektivt avlägsnande Polislagen ger polisen befogenheter att tillfälligt avvisa eller avlägsna enskilda individer, åskådare och deltagare i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
  Inlämnad
  2003-07-01
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Vattenfall och omställning av energisystemet

  Skriftlig fråga 2002/03:1171 av Larsson, Ewa (mp)

  den 23 juni Fråga 2002/03:1171 av Ewa Larsson mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall och omställning av energisystemet Den 5 juni beslutade riksdagen att pricka förre chefen för Näringsdepartementet Björn Rosengren för bristande styrning av Vattenfall. Bakgrunden är 1997 års energiöverenskommelse mellan
  Inlämnad
  2003-06-23
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • ansvar i public service

  Skriftlig fråga 2002/03:895 av Larsson, Ewa (mp)

  den 8 maj Fråga 2002/03:895 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om ansvar i public service De tre programbolagen Utbildningsradion, UR, Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, bildar tillsammans det vi brukar kalla public service eller på svenska allmänhetens radio och TV. De har varsin
  Inlämnad
  2003-05-08
  Besvarare
  Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

  Motion 2002/03:Kr8 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr8 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till hur auktorisation av arkeologer i framtiden kan ske. Motivering
  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

  Motion 2002/03:T14 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:T14 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tolkningen av begreppet skälig tid i 7 kap. 4 lagen om elektronisk kommunikation.
  Inlämnad
  2003-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:TU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • spel

  Skriftlig fråga 2002/03:675 av Larsson, Ewa (mp)

  den 14 mars Fråga 2002/03:675 av Ewa Larsson mp till justitieminister Thomas Bodström om spel Det finns nog med spelmöjligheter i dag för den som vill spela. Att spela är ett gammalt kulturellt beteende och visst är det bättre att Svenska Spel ger tillbaka spelinkomster till staten än att spelinkomster går ned i fickan
  Inlämnad
  2003-03-14
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Museer och utställningar

  Museer och utställningar

  Betänkande 2002/03:KRU3

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om museer och utställningar.
  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2003-02-06
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kulturmiljöfrågor

  Kulturmiljöfrågor

  Betänkande 2002/03:KRU2

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om kulturmiljöfrågor.
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Justering
  2003-02-06
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet

  Tryck- och yttrandefrihet

  Betänkande 2002/03:KU17

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bl.a. om meddelarfrihet, rätt till genmäle, censurfrågor, pornografi, hets mot transpersoner och värnande av tryck- och yttrandefriheterna i arbetet inom EU.
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 58 minuter
  Beredning
  2003-01-28
  Justering
  2003-02-18
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-05
 • Vägverkets prioriteringar

  Skriftlig fråga 2002/03:509 av Larsson, Ewa (mp)

  den 12 februari Fråga 2002/03:509 av Ewa Larsson mp till statsrådet Ulrica Messing om Vägverkets prioriteringar På 197080-talet kallades den Kungshattsleden, på 198090-talet Västerleden och nu på 2000-talet kallas den för Förbifart Stockholm. Leden som ingen politiskt beslutat om ska finnas, men som vissa politiker
  Inlämnad
  2003-02-12
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • lagstiftningen om våldtäkt

  Skriftlig fråga 2001/02:1611 av Larsson, Ewa (mp)

  den 6 september Fråga 2001/02:1611 av Ewa Larsson mp till justitieminister Thomas Bodström om lagstiftningen om våldtäkt Den samlade bedömningen av senaste årets domar, eller icke-domar, som blivit resultatet efter anmälda genomförda våldtäkter, utgör inte bara en skrämmande läsning, utan visar på grov rättsröta. När
  Inlämnad
  2002-09-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • reklamavbrott i TV-program

  Skriftlig fråga 2001/02:1602 av Larsson, Ewa (mp)

  den 5 september Fråga 2001/02:1602 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om reklamavbrott i TV-program Sedan april i år är det tillåtet att avbryta TV-program för reklaminslag. Miljöpartiet yrkade på avslag, vi vill inte ha avbrott för reklam. Föreslagna ändringar var dessutom extremt otydliga och ger
  Inlämnad
  2002-09-05
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • stölder av medeltida kyrkoskatter

  Skriftlig fråga 2001/02:1477 av Larsson, Ewa (mp)

  den 5 augusti Fråga 2001/02:1477 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om stölder av medeltida kyrkoskatter Under sommaren 2002 har rapporterats om att svenska antikviteter nu köps upp i stora mängder och förs ut ur landet. Sverige äger även en ur europeisk synpunkt unik skatt av medeltida antikviteter:
  Inlämnad
  2002-08-05
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • PBL och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö

  Skriftlig fråga 2001/02:1355 av Larsson, Ewa (mp)

  den 17 juni Fråga 2001/02:1355 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om PBL och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö Under förra mandatperioden utreddes, debatterades och togs beslut om en ny kulturpolitik. När det gäller arkitektur och formgivning skulle ett handlingsprogram utarbetas där statens insatser
  Inlämnad
  2002-06-17
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

 • alternativa förslag vid infrastruktursatsningar

  Skriftlig fråga 2001/02:921 av Larsson, Ewa (mp)

  den 20 mars Fråga 2001/02:921 av Ewa Larsson mp till näringsminister Björn Rosengren om alternativa förslag vid infrastruktursatsningar Miljöbalken skyddar kultur- och miljövärden av riksintresse vid infrastruktursatsningar och regeringen har att pröva skyddet gentemot allmänintresset. Då är det viktigt att det finns
  Inlämnad
  2002-03-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter