Elsa Widding (-)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 245
Född år
1968
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2023-03-23

Skatteutskottet

Suppleant
2023-03-23 – 2023-05-01

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Revidering av IHR

  Revidering av IHR

  Interpellation 2023/24:406 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:406 Revidering av IHR av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 75:e världshälsoförsamlingen beslutade med avseende på riktade ändringar av de internationella hälsoföreskrifterna 2005 att begära att WGIHR upprättar ett arbetsprogram, i överensstämmelse med beslut EB1503och med beaktande
  Inlämnad
  2024-01-29
  Svarsdatum
  2024-02-09
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Beslutsprocessen kring DCA-avtalet

  Interpellation 2023/24:408 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:408 Beslutsprocessen kring DCA-avtalet av Elsa Widding till Försvarsminister Pål Jonson M Oavsett om Sverige är medlem i Nato eller ej måste försvarspolitikens huvudsyfte vara att hålla hoten mot landet på en så låg nivå som möjligt. Sveriges och USA:s försvarsministrar undertecknade den 5 december
  Inlämnad
  2024-01-29
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strukturella problem för vindkraften

  Strukturella problem för vindkraften

  Interpellation 2023/24:202 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:202 Strukturella problem för vindkraften av Elsa Widding till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD I vindkraftsindustrin har det funnits starka incitament till snabb etablering, stort risktagande, bristande hänsyn till närmiljön och kreativa skatteupplägg via utlandet. Resultatet har blivit
  Inlämnad
  2023-11-16
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Elbrist på grund av Norrlandssatsningarna

  Elbrist på grund av Norrlandssatsningarna

  Interpellation 2023/24:201 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:201 Elbrist på grund av Norrlandssatsningarna av Elsa Widding till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svenska kraftnät har i sin rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2023 pekat på en framtida elbrist på grund av de stora satsningarna på grönt stål med mera i Norrland.
  Inlämnad
  2023-11-16
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Sveriges ändringsförslag till IHR

  Interpellation 2023/24:278 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:278 Sveriges ändringsförslag till IHR av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD Under interpellationsdebatten den 24 november återger jag vad som står i det senaste utkastet från arbetsgrupp IHR från november 2022. Detta utkast publicerades i december 2022 och presenterades av The Review
  Inlämnad
  2023-11-30
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vattenfalls vindkraftsinvesteringar

  Vattenfalls vindkraftsinvesteringar

  Interpellation 2023/24:200 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:200 Vattenfalls vindkraftsinvesteringar av Elsa Widding till Finansminister Elisabeth Svantesson M Vattenfall rapporterade ett svagt andra kvartal 2023 vari ingår kostnader för att man avbryter det stora vindkraftsprojektet Norfolk Borea. Summan lär uppgå till 5,5 miljarder kronor. Anledningen sägs
  Inlämnad
  2023-11-16
  Svarsdatum
  2023-12-01
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Processen runt IHR

  Processen runt IHR

  Interpellation 2023/24:203 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:203 Processen runt IHR av Elsa Widding till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD De fem ändringsförslag som röstades igenom i World Health Assembly WHA den 27 maj 2022 kommer att bli legalt bindande sex månader efter ratificeringstiden går ut den 1 december 2023. Denna omröstning har dock inte
  Inlämnad
  2023-11-15
  Svarsdatum
  2023-11-24
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: WHO:s befogenheter

  WHO:s befogenheter

  Interpellation 2023/24:173 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:173 WHO:s befogenheter av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD Ett halvår efter att covid-19-pandemin bröt ut presenterades ett initiativ för framtida pandemiberedskap och insatser, ett globalt fördrag som kallas Pandemic Treaty. Fördraget som nu ligger på bordet, WHO Pandemic Agreement,
  Inlämnad
  2023-11-09
  Svarsdatum
  2023-11-24
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: De mänskliga rättigheternas ställning

  De mänskliga rättigheternas ställning

  Interpellation 2023/24:172 av Elsa Widding (-)

  Interpellation 2023/24:172 De mänskliga rättigheternas ställning av Elsa Widding till Justitieminister Gunnar Strömmer M Innan regeringen lättvindigt överlämnar Sveriges suveränitet till WHO och ger upp mänskliga rättigheter bör regeringen göra en kritisk analys av WHO med utgångspunkt i den samlade vetenskapliga dokumentation som
  Inlämnad
  2023-11-09
  Svarsdatum
  2023-11-24
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
 • Effekterna på demokratin av Världshälsoorganisationens ökade befogenheter

  Skriftlig fråga 2022/23:814 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:814 Effekterna på demokratin av Världshälsoorganisationens ökade befogenheter av Elsa Widding till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Förberedelser pågår för att ge Världshälsoorganisationen WHO ökade befogenheter. Det ska ske genom en omfattande revidering av det juridiska styrdokumentet för WHO som
  Inlämnad
  2023-06-20
  Svarsdatum
  2023-07-05
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Ändringar i International Health Regulations

  Skriftlig fråga 2022/23:813 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:813 Ändringar i International Health Regulations av Elsa Widding till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I dokumentet från WHO, International Health Regulation IHRbeskrivs ändringar av olika artiklar som kommer att träda i kraft i maj 2024, såvida Sverige inte aktivt säger nej. Enligt artikel 19 ska
  Inlämnad
  2023-06-20
  Svarsdatum
  2023-07-05
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Ändringar i International Health Regulations

  Skriftlig fråga 2022/23:812 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:812 Ändringar i International Health Regulations av Elsa Widding till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I ett dokument från WHO, International Health Regulations IHRbeskrivs ändringar av olika artiklar som kommer att träda i kraft i maj 2024, såvida Sverige inte aktivt säger nej. Enligt artikel 17 åtar
  Inlämnad
  2023-06-20
  Svarsdatum
  2023-07-05
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Vindkraftens särbehandling

  Skriftlig fråga 2022/23:789 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:789 Vindkraftens särbehandling av Elsa Widding till Finansminister Elisabeth Svantesson M Jämförelsen av produktionskostnaderna för el som produceras genom vindkraft med till exempel kärnkraften skiljer sig markant. Avgifter belastar kärnkraften, vilket vindkraften i dag slipper, och det finns skillnader
  Inlämnad
  2023-06-14
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Skattereglerna för vindkraften

  Skriftlig fråga 2022/23:788 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:788 Skattereglerna för vindkraften av Elsa Widding till Finansminister Elisabeth Svantesson M Skatteregler för vindkraften i Sverige är i dag mycket generösa där samtliga regeringar under de senaste 15 åren har låtit vindkraften ha kvar sina avskrivningsregler. Dessa regler var ämnade för en annan tid med
  Inlämnad
  2023-06-14
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Miljökonsekvenser av vindkraft

  Skriftlig fråga 2022/23:778 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:778 Miljökonsekvenser av vindkraft av Elsa Widding till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Enorma mängder plastavfall dumpas i miljön och mikroplaster håller på att förorena hela vår planet. De små partiklarna konsumeras via mat, vatten och inandning. Förra året genomfördes en pilotstudie vid Vrije universitet i
  Inlämnad
  2023-06-08
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Miljöfrågor som nedprioriteras till förmån för klimatmål

  Skriftlig fråga 2022/23:777 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:777 Miljöfrågor som nedprioriteras till förmån för klimatmål av Elsa Widding till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Parisöverenskommelsen från 2015 förutsätter från 2017 en budget om 600 Gt CO 2 som kan användas på olika sätt. I specialrapporten från IPCC 2018, Special Report on Global Warming of 1,anges
  Inlämnad
  2023-06-08
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Klimatologiska konsekvenser i det fall Sverige inte uppfyller klimatmål

  Skriftlig fråga 2022/23:776 av Elsa Widding (-)

  Fråga 2022/23:776 Klimatologiska konsekvenser i det fall Sverige inte uppfyller klimatmål av Elsa Widding till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I slutet av mars kom Klimatpolitiska rådet med kritik mot den nya regeringen. Den dåvarande ordföranden, Cecilia Hermansson, säger bland annat att det får tydliga klimatologiska
  Inlämnad
  2023-06-08
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

Filter