Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2014/15:NU3

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till energi. Förslaget innebär ändringar i fyra av de tio anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag för stöd till investeringar i laddinfrastruktur för elfordon. Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag i övrigt.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 2,5 miljarder kronor. Mest pengar går till energiforskning (knappt 1,2 miljarder) och till Statens energimyndighet (drygt 274 miljoner).

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Betänkande 2014/15:NU3

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till energi. Förslaget innebär ändringar i fyra av de tio anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag för stöd till investeringar i laddinfrastruktur för elfordon. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen ska ställa sig bakom regeringens förslag i övrigt.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 2,5 miljarder kronor. Mest pengar går till energiforskning (knappt 1,2 miljarder) och till Statens energimyndighet (drygt 274 miljoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-12-15
Debatt i kammaren: 2014-12-16
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:NU3, Utgiftsområde 21 Energi

Debatt om förslag 2014/15:NU3

Webb-tv: Utgiftsområde 21 Energi

Protokoll från debatten

Anf. 100 Åsa Westlund (S)

Anf. 101 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anf. 102 Lise Nordin (MP)

Anf. 103 Birger Lahti (V)

Anf. 104 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anf. 105 Birger Lahti (V)

Anf. 106 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anf. 107 Birger Lahti (V)

Anf. 108 Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anf. 109 Åsa Westlund (S)

Anf. 110 Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anf. 111 Åsa Westlund (S)

Anf. 112 Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anf. 113 Lise Nordin (MP)

Anf. 114 Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anf. 115 Lise Nordin (MP)

Anf. 116 Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anf. 117 Rickard Nordin (C)

Anf. 118 Lise Nordin (MP)

Anf. 119 Rickard Nordin (C)

Anf. 120 Lise Nordin (MP)

Anf. 121 Rickard Nordin (C)

Anf. 122 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anf. 123 Rickard Nordin (C)

Anf. 124 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Anf. 125 Rickard Nordin (C)

Anf. 126 Birger Lahti (V)

Anf. 127 Rickard Nordin (C)

Anf. 128 Birger Lahti (V)

Anf. 129 Rickard Nordin (C)

Anf. 130 Penilla Gunther (KD)

Anf. 131 Lise Nordin (MP)

Anf. 132 Penilla Gunther (KD)

Anf. 133 Lise Nordin (MP)

Anf. 134 Penilla Gunther (KD)

Anf. 135 Åsa Westlund (S)

Anf. 136 Penilla Gunther (KD)

Anf. 137 Åsa Westlund (S)

Anf. 138 Penilla Gunther (KD)

Anf. 139 Said Abdu (FP)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-12-17
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 21 Energi, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 21 Energi

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 21

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2015Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 enligt utskottets förslag i bilaga 3.Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att
  1. under 2015 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 384 000 000 kronor under 2016-2018,
  2. under 2015 för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 kronor under 2016-2018,
  3. under 2015 för anslaget 1:4 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under 2016-2018,
  4. under 2015 för anslaget 1:8 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor under 2016,
  5. under 2015 för anslaget 1:9 Elberedskap besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor under 2016 och 2017,
  6. under 2015 för anslaget 1:10 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2016 och 2017.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.c) Bemyndigande för det nya anslaget 1:11 LaddinfrastrukturRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Laddinfrastruktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor under 2016-2018.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.d) Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnätRiksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2015-2017.Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.e) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnätRiksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.f) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiftenRiksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2015.Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 21 punkt 6.