Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:2982

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 21 Energi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen förutsätts inhämta riksdagens godkännande inför eventuella förändringar i de nu gällande riktlinjerna för energipolitiken (energiöverenskommelsen), som ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa långsiktiga spelregler för energipolitiken.

Riksdagen tillkännager för regeringen

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen förutsätts inhämta riksdagens godkännande inför eventuella förändringar i de nu gällande riktlinjerna för energipolitiken (energiöverenskommelsen), som ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa långsiktiga spelregler för energipolitiken.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av laddstolpar för elbilar.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.