Till innehåll på sidan

Investeringsbidrag för bostäder samt ett program för miljöinvesteringar

Betänkande 1994/95:BoU21

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan