Till innehåll på sidan

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Betänkande 2007/08:JuSoU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 maj 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 76

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-04-08
Trycklov till Gotab och webb: 2008-04-10
Trycklov: 2008-04-10
Reservationer: 57
Betänkande 2007/08:JuSoU1

Alla beredningar i utskottet

2008-02-12

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-04-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-05-07
Förslagspunkter: 82, Acklamationer: 70, Voteringar: 12

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens skrivelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:39 till handlingarna.
 2. Analys av våldets strukturella orsaker

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 5, 2007/08:Ju8 yrkande 1, 2007/08:Ju9 yrkande 1, 2007/08:Ju10 yrkande 1, 2007/08:Ju402 yrkande 10 och 2007/08:A402 yrkande 2.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m790018
  c23006
  fp23005
  kd20004
  v01705
  mp01405
  Totalt145143061
  Ledamöternas röster
 3. Barnperspektivet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 12.
  • Reservation 2 (s, v)
 4. Breddat engagemang i kampen mot våldet i nära relationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 2.
  • Reservation 3 (s, v)
 5. Redovisning av avsatta resurser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 3 och 2007/08:Ju8 yrkande 16.
  • Reservation 4 (s, v)
 6. Myndigheternas regleringsbrev

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 4.
 7. Uppföljning av riksdagens kvinnofridsbeslut

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju268.
 8. Arbetsgrupp för utveckling av kunskaper m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 6.
  • Reservation 5 (v, mp)
 9. Årlig skrivelse om våldet mot kvinnor och barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju303 och 2007/08:Ju306.
  • Reservation 6 (s, v)
 10. Samarbetet med de nordiska och baltiska länderna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju12.
 11. Övriga motioner om arbetet mot våld i nära relationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 2, 2007/08:Ju359 yrkande 1, 2007/08:Ju366, 2007/08:Ju424 yrkande 7 och 2007/08:So566 yrkande 1.
 12. Förbättringar av statistiken m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkandena 3 och 13 samt 2007/08:Ju246 yrkandena 8 och 12.
  • Reservation 7 (s, v)
 13. Nationell kostnadsberäkning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 11 och 2007/08:Ju392 yrkande 6.
  • Reservation 8 (v)
 14. Skärpning av socialtjänstlagen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 5, 2007/08:So566 yrkande 3 och 2007/08:A402 yrkande 11.
  • Reservation 9 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s10111018
  m820015
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v15115
  mp01405
  Totalt26626156
  Ledamöternas röster
 15. Stöd till misshandlade personer att våga anmäla brott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju426.
 16. Utbildning för personal som möter äldre

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 16.
  • Reservation 10 (s, v)
 17. Förstärkt tillsyn av socialtjänsten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkandena 12 och 13.
  • Reservation 11 (v)
 18. Uppföljning av enskilda myndigheter när det gäller ansvaret för kvinnofrid

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 3.
 19. Nationellt utvecklingsprogram för dokumentation, uppföljning och utvärdering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 4.
 20. Hot- och riskbedömning hos socialtjänsten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del.
  • Reservation 12 (s, v, mp)
 21. Klassificering av skyddat boende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 15.
  • Reservation 13 (s, v, mp)
 22. Utveckling av socialtjänstens stöd till närstående

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 5.
  • Reservation 14 (s)
 23. Skyddat boende för HBT-personer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:So294 yrkande 18.
  • Reservation 15 (v, mp)
 24. Åtgärder för våldsutsatta äldre kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 7 och 2007/08:So296.
  • Reservation 16 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m830014
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp01405
  Totalt151143055
  Ledamöternas röster
 25. Insatser för särskilt utsatta grupper

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 8.
  • Reservation 17 (s, v, mp)
 26. Gömda och papperslösa kvinnor som utsätts för våld

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 8.
  • Reservation 18 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1130017
  m830014
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp01405
  Totalt26431054
  Ledamöternas röster
 27. Särskilda kontaktpersoner inom polis och socialtjänst

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 1.
  • Reservation 19 (v)
 28. Utveckling av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So259 yrkandena 3, 5 och 6 samt 2007/08:So566 yrkande 7.
 29. Barn som bevittnat våld som brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:So418.
 30. Kriminalisering av situationen då barn bevittnat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju325 och 2007/08:Ju433 yrkande 11.
 31. Barn som bevittnat våld som målsägande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 10, 2007/08:So566 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 15.
  • Reservation 20 (s, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (s, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0113017
  m820015
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v17005
  mp01405
  Totalt167127055
  Ledamöternas röster
 32. Utvärdering och utveckling av brottsofferjourernas arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 21.
 33. Omhändertagande av sexualbrottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 19, 2007/08:Ju305 och 2007/08:Ju401 yrkande 3.
  • Reservation 21 (s, v, mp)
 34. Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So264, 2007/08:So508 yrkande 2, 2007/08:A212 och 2007/08:A402 yrkande 14.
 35. Insatser för funktionshindrade och andra särskilt utsatta kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 13, 2007/08:So265 och 2007/08:So381 yrkande 10.
  • Reservation 22 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m830014
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp01405
  Totalt151143055
  Ledamöternas röster
 36. Insatser för kvinnor med missbruksproblem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 6, 2007/08:Ju392 yrkande 19, 2007/08:So210, 2007/08:So242 yrkande 6, 2007/08:So417 och 2007/08:So566 yrkande 6.
  • Reservation 23 (s, v, mp)
 37. Plan för långsiktigt ekonomiskt ansvar för kvinnojourerna

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 5.
  • Reservation 24 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1121017
  m830014
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp13105
  Totalt27619054
  Ledamöternas röster
 38. Insatser och stöd till verksamheter som arbetar med våld i samkönade relationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju359 yrkande 2, 2007/08:Ju392 yrkande 8, 2007/08:So294 yrkande 17, 2007/08:So335 yrkande 14 och 2007/08:A402 yrkande 13.
  • Reservation 25 (v)
 39. Tillämpningen av besöksförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 7.
  • Reservation 26 (s)
 40. Elektronisk övervakning av besöksförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju233, 2007/08:Ju368, 2007/08:Ju392 yrkande 3, 2007/08:Ju406, 2007/08:Ju413, 2007/08:Ju433 yrkande 13 och 2007/08:A402 yrkande 9.
  • Reservation 27 (s)
  • Reservation 28 (v)
 41. Geografisk utvidgning av besöksförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju232 och 2007/08:Ju408.
 42. Rätt att hämta tillhörigheter i skydd av polis

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju242 och 2007/08:Ju392 yrkande 2.
  • Reservation 29 (s, v)
 43. Andra förebyggande åtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju354, 2007/08:Ju429 och 2007/08:MJ409.
 44. Ekonomisk trygghet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 4, 2007/08:So263 och 2007/08:A218.
  • Reservation 30 (s, v)
 45. Livsvillkor för personer med skyddade personuppgifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju267 och 2007/08:Ju392 yrkande 4.
 46. Översyn av socialtjänstlagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:So508 yrkande 1.
 47. Nationell och avgiftsfri kristelefon för utsatta kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 9.
 48. Metoder för att inom vården upptäcka förekomst av våldsutsatthet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 10 och 2007/08:So219.
  • Reservation 31 (s, v, mp)
 49. Övrigt förebyggande arbete

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju11.
  • Reservation 32 (s, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 32 (s, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m820015
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp14005
  Totalt164129056
  Ledamöternas röster
 50. Hot- och riskbedömningar hos polismyndigheterna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del och 2007/08:Ju271.
  • Reservation 33 (s)
 51. Familjevåldsenheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 14.
  • Reservation 34 (v)
 52. Barnperspektiv på utredningar om mäns våld mot kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju288 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:So259 yrkande 4.
  • Reservation 35 (s, v, mp)
 53. Ökad kompetens hos polisen angående hedersrelaterad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju433 yrkande 18 och 2007/08:U304 yrkande 19.
 54. Specialiståklagare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju312.
 55. Uppföljning av utredningar om våld och övergrepp mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 7.
  • Reservation 36 (v)
 56. Utbildningar för domare och nämndemän

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 2.
 57. Polisens bemötande av våldtäktsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju386 yrkande 7 och 2007/08:Ju404.
 58. Utvärdering av fridskränkningsbestämmelserna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju270 yrkande 1 och 2007/08:Ju297 yrkande 1.
 59. Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju326, 2007/08:Ju401 yrkande 1, 2007/08:Ju410 yrkande 4, 2007/08:Ju432 yrkande 1 och 2007/08:Ju433 yrkande 14.
 60. Bristande samtycke som grund för våldtäkt m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 4, 2007/08:Ju284, 2007/08:Ju386 yrkandena 1 och 4, 2007/08:Ju410 yrkande 5, 2007/08:Ju432 yrkandena 2-5 och 2007/08:A402 yrkande 12.
  • Reservation 37 (s)
  • Reservation 38 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 37 (s)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m830014
  c24005
  fp23005
  kd20004
  v00175
  mp00136
  Totalt1501123057
  Ledamöternas röster
 61. Våldtäkt mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 6.
  • Reservation 39 (v)
 62. Översyn av påföljderna för våld mot kvinnor och barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju239.
 63. Tvångsäktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju389 yrkande 1.
 64. Ordningen för utfärdande av rättsintyg m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkandena 18 och 20.
  • Reservation 40 (s, v, mp)
 65. Målsägandebiträde under förundersökningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 17 och 2007/08:Ju433 yrkande 12.
  • Reservation 41 (s, v, mp)
 66. Socialtjänstens arbete med våldsutövande män

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 6, 2007/08:Ju244 yrkande 2 och 2007/08:Ju392 yrkande 20.
  • Reservation 42 (s, v)
 67. Kriscenter m.m. för män

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 8 och 2007/08:Ju10 yrkande 8.
  • Reservation 43 (s, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 43 (s, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0113017
  m830014
  c23006
  fp24004
  kd20004
  v11605
  mp01405
  Totalt151143055
  Ledamöternas röster
 68. Behandling för män som dömts för våld mot kvinnor samt för sexualbrottsdömd m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 3, 2007/08:Ju270 yrkande 2, 2007/08:Ju386 yrkande 3, 2007/08:Ju402 yrkande 9, 2007/08:Ju410 yrkande 11, 2007/08:So566 yrkandena 4 och 5 samt 2007/08:A402 yrkande 7.
  • Reservation 44 (v)
 69. Ökad samverkan mellan kommun och kriminalvård m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 9, 2007/08:Ju209 yrkande 2, 2007/08:Ju265, 2007/08:Ju378, 2007/08:Ju434 och 2007/08:So407 yrkande 2.
  • Reservation 45 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 45 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0113017
  m820015
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v01705
  mp01405
  Totalt150144055
  Ledamöternas röster
 70. Kemisk kastrering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju369.
 71. Kriminalvårdens hot- och riskbedömningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju402 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 6.
 72. Länsövergripande behovs- och åtgärdsanalyser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 2.
  • Reservation 46 (s)
 73. Insatser på kommun- och landstingsnivå

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 7 och 2007/08:Ju392 yrkande 18.
  • Reservation 47 (s)
  • Reservation 48 (v)
 74. Samordning inom och mellan myndigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 2 och 2007/08:A402 yrkande 1.
  • Reservation 49 (v)
 75. Barnahus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 1, 2007/08:Ju8 yrkande 6, 2007/08:Ju9 yrkande 4, 2007/08:Ju276, 2007/08:Ju288 yrkande 1, 2007/08:Ju392 yrkande 15, 2007/08:Ju393 yrkande 9 och 2007/08:Ju433 yrkande 9.
  • Reservation 50 (s, v, mp)
 76. Barnahusets målgrupp

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 7.
  • Reservation 51 (s, v)
 77. Samordnade rättsprocesser i barnmål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju269.
  • Reservation 52 (s)
 78. Inrättande av ett forskningsprogram

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju244 yrkande 1 och 2007/08:Ju386 yrkande 6.
  • Reservation 53 (s, v)
 79. Förebyggande arbete i utbildningsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 3 och 2007/08:Ju10 yrkande 7.
  • Reservation 54 (v, mp)
 80. Haverikommission vid dödligt våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 4, 2007/08:Ju9 yrkande 10, 2007/08:Ju246 yrkande 5, 2007/08:Ju390, 2007/08:Ju392 yrkande 5 och 2007/08:So297.
  • Reservation 55 (s, v)
 81. Krav på kunskap om mäns våld mot kvinnor i vissa yrkesexamina m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 11, 2007/08:Ju9 yrkande 9 och 2007/08:Ub481.
  • Reservation 56 (s, mp)
  • Reservation 57 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 56 (s, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1112017
  m820015
  c24005
  fp24004
  kd20004
  v00175
  mp01405
  Totalt1511261755
  Ledamöternas röster
 82. NCK:s kompetens om mäns våld mot kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 33.