Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3747

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Nuläget för näringslivet

Kristdemokraternas syn på näringsfrågor

Kristdemokratisk politik för både små och stora företag

Innovationssystemet

Besök och möten

Stimulera till möten i Sverige

Harmonisera momssatser inom besöksnäringen

Besöksnäringen som jobb- och integrationsmotor

Gårdsförsäljning

Värna och utveckla tjänstesektorn

Regeringens försämring av RUT

RUT-avdrag för tvätteritjänster

Fortsatt utveckling av RUT och ROT

Omsorgs-RUT

RUT-avdrag för matlagning, inköp och leverans

RUT-avdrag för fixartjänster

Installations-ROT

Goda villkor för företagande

Enklare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)
Behandlas i betänkande (16)