Kriminalisering av prostitution

Motion 1990/91:Ju614 av Lars Werner m.fl. (v)

av Lars Werner m.fl. (v)
''Kriminalisera köp av sexuella tjänster, nu eller aldrig!''
Så har bl.a. Stockholmspolisens styrelse uttalat sig. Polisen
började granska prostitutionen i Stockholm år 1985 och kan
nu konstatera att den är större än någonsin trots vetskapen
om riskerna att bli smittad med HIV.
Om man söker en gemensam nämnare för kvinnor som
prostituerar sig så finner man att en mycket hög procent har
blivit sexuellt utnyttjade som barn. Deras självkänsla och
självrespekt har allvarligt skadats under barnaåren.
Dessutom är hälften av dem narkotikamissbrukare. De
prostituerade utsätts mycket ofta för svåra övergrepp, men
litar inte på rättsväsendet och anmäler därför sällan
övergreppen.
''Jag har sedan februari 1987 varit med om att 23
prostituerade har dött genom mord, överdoser och
självmord'', berättar en Stockholmspolis. Det är dags att
avliva myten om den lyckliga horan.
Om man söker en gemensam nämnare hos männen som
köper sexuella tjänster, så finner man ofta att det handlar
om ett behov att utöva makt.
Männen, ''skapelsens krona'', köper sig makt att kunna
förnedra kvinnor genom att bestämma hur hon skall utföra
sina tjänster. De köper sig ofta även rätten att utöva våld.
Många prostituerade berättar exempelvis att männen har
pornografiska tidningar med sig och visar hur de vill att hon
skall agera. Det är dags att avliva myten om att
prostitutionen behövs för att tillfredsställa människors
behov av ett sexuellt liv.
Justitieutskottet har vid tidigare behandling av motioner
med kravet om en kriminalisering av köparna av
prostituerade ansett att risken för att prostitutionen då
skulle ''gå under jorden'' och svårigheten att beivra brott
gör att man inte vill lagstifta i frågan. Vår uppfattning är att
om en kriminalisering sker, så försvinner en stor del av
handeln därför att för de så kallade välanpassade männen
blir risken för stor. Den risk som kvinnorna utsätts för i
prostitutionskontakten blir varken större eller mindre med
en kriminalisering. Och svårigheten att beivra dessa brott är
inte större än vad som gäller många andra brottstyper. Det
är dags att samhället förbjuder människohandel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring i brottsbalken så att köp av prostituerades tjänster
kriminaliseras.

Stockholm den 15 januari 1991

Lars Werner (v)

Berith Eriksson (v)

Lars-Ove Hagberg (v)

Bo Hammar (v)

Margó Ingvardsson (v)

Ylva Johansson (v)

Bertil Måbrink (v)

Gudrun Schyman (v)

Viola Claesson (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Elisabeth Persson (v)

Annika Åhnberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)