Bo Hammar (V)

Född år
1941
Avliden
5 december 2016

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Valberedningen

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-01-11 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 85/86-87/88, Kulturutskottet 85/86-87/88, Utbildningsutskottet 85/86-87/88 och Justitieutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Konstitutionsutskottet 88/89-90/91. Suppleant i Valberedningen 88/89-90/91 och Valprövningsnämnden 90/91. Ledamot av Talmanskonferensen 88/89-90/91. - Ledamot av vpk/v-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Studentexamen 60. Studier vid Stockholms universitet 61-64. Sekreterare i Svenska Clartéförbundet 62-64. Redaktör för tidskriften Clarté 65. Chefredaktör för Tidsignal 65-70. Redaktionssekr vid Ny Dag 71-77. Internationell sekreterare i Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) 78-82, partisekreterare 82-85. Journalist och författare 92-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd 95-. Ledamot av VPK:s partistyrelse 69-85, sekreterare 82-85, ledamot av verkställande utskottet 74-85.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stockholms universitet 88-94. Ledamot av statens person- och adressregisternämnd 88-95, radionämnden 91-94 och granskningsnämnden för radio-TV 94-97. - Ledamot av dagstidningskommittén 85-88, data- och offentlighetskommittén 86-88, meddelarskyddskommittén 88-90. Ledamot av svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet 94-98, ordförande 94-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms kulturnämnd 68-70 och 73-76.

Litteratur

Europas väg till socialismen (1980, red), Från förnyelse till militärstyre. En skrift om Polen (1982) och Ett långt farväl till kommunismen (1992, memoarer).

Föräldrar

Butiksföreståndaren Harry Lennart Fredrik Hammar och Dagny Dorotea Palmquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Den offentliga sektorn är nu, liksom under hela åttiotalet, utsatt för hårdhänta, och många gånger vulgära, attacker från högerkrafterna i landet. Privatisering och Marknaden har predikats som de
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Vänsterpartiet anser att den kommunala självstyrelsen är av grundläggande betydelse för det demokratiska statsskicket i Sverige. Det demokratiska inflytandet och därmed den politiska kontrollen över den kommunala
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo115 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo115 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö En god miljö är en grundläggande mänsklig rättighet Civiliserade samhällen accepterar inte att människor förtrycks. Grundläggande mänskliga rättigheter måste respekteras. Arbetarrörelsen tog sitt ursprung
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo35 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo35 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopande av 4 kap. naturresurslagen. Stockholm
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U9 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:U9 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Inledning Slutet på det kalla kriget kan lägga grunden för en ny världsordning som möjliggör en lovande framtid för kommande generationer. En sådan världsordning måste baseras på enorma ansträngningar för att
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Ub90 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub90 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs 1. att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser och anslaget till tekniska utbildningar för budgetåret
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So45 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So45 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Vänsterpartiet anser inte att en tillfällig omläggning av statsbidraget till tvångsvården av ungdomar och missbrukare kommer att lösa dessa gruppers vård- och behandlingsproblematik.
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T80 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T80 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo115 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inte gå vidare med projektet Öresundsbron,
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU30 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo55 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo55 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N45 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljökonsekvensanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar,
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N39 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N39 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T54 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de affärsdrivande verken bör gå i spetsen för en ny och
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:A22 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:A22 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N45 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillförsel av regionalpolitiska medel
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub66 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub66 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Utbildning och forskning Sverige går nu igenom en utveckling mot allt mer kunskapsintensiv produktion. I takt med detta är det viktigt att höja hela befolkningens utbildningsnivå. Sveriges konkurrensmedel
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T35 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T35 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Trafik och infrastruktur Det är en gigantisk trafikinfarkt vi står inför, säger Rune Svensson, VD för Volvo Transport SvD 90.12.06 Liknande varningar om att hela transportsystemet i Europa kommer
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T54 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T54 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Post- och televerksamheterna Post- och televerksamheter ska förbättras inte anpassas till EG För vänsterpartiet är det en självklarhet att samhället agerar utifrån en helhetssyn där service och en
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N45 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N45 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Inledning Under januari månad 1991 varslades 11 000 personer om uppsägning. Det är den högsta siffra som noterats under en enstaka månad sedan mätningarna startade i början av 1980-talet. Samtidigt
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:NU35 1990/91:NU38 1990/91:NU40 1990/91:NU43
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:86 Polisens åtgärder i samband med ingripanden mot ungdomar

  Motion 1990/91:Ju25 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:86 Polisens åtgärder i samband med ingripanden mot ungdomar Med stöd av ett 25-tal lagrum kan barn och ungdomar i dag tas i förvar i polisarrester och allmänna häkten. Man kan stödja sig på rättegångsbalken, polislagen, lagen om
  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

  Motion 1990/91:Ju22 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju22 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål Försäkringsrättens organisation har sedan år 1988 varit föremål för utredning. Trots flera olika utredningar, och en sittande domstolsutredning, är det ännu oklart var försäkringsrätten
  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteatern

  Motion 1990/91:Kr298 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr298 av Lars Werner m.fl. v Riksteatern Svenska riksteatern är den enda av de statligt stödda nationalscenerna i Stockholm som har till uppgift att spela ute i landet. Riksteatern är emellertid inte bara en teater, utan också en organisation för teater. Riksteatern består av 221 teaterföreningar.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1990/91:Kr289 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr289 av Lars Werner m.fl. v Kulturpolitiken I den socialistiska ideologin är tron på människans utvecklingsmöjligheter grundmurad. Detta synsätt gör att kultur aldrig kan vara något statiskt utan att den syftar till en kvalitativ förbättring och utveckling av samhället, individen och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter