Trafiksäkerhet

Trafikutskottets bet 2017/18:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU11)

Riksdagen sa nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-20
Reservationer 25
bet 2017/18:TU11

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08, 2018-01-30

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trafiksäkerhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:2417 av Lorentz Tovatt (MP) i denna del,

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 9,

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 24 i denna del,

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 7 och 10 samt

2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 0 36 9
MP 20 0 0 5
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 234 15 56 44


2. Vissa frågor om vägars utformning och användning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 6-9,

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 7 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 14 0 1 4
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 3
Totalt 176 38 93 42


3. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:143 av Said Abdu (L),

2017/18:221 av Said Abdu (L),

2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:2125 av Lena Asplund (M),

2017/18:2417 av Lorentz Tovatt (MP) i denna del,

2017/18:2691 av Thomas Strand (S),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 10,

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 9 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 8, 11, 14 och 33.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 274 15 18 42


4. Kommunikationsutrustning och körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1244 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1695 av Stina Bergström (MP) och

2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP).

5. Vissa frågor om vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:511 av Lars Beckman (M),

2017/18:512 av Lars Beckman (M),

2017/18:538 av Julia Kronlid (SD),

2017/18:1016 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1508 av Lars Beckman (M),

2017/18:1536 av Lars Beckman (M),

2017/18:2327 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:3666 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M, C, L)
Reservation 10 (SD)

6. Vinterdäck på tunga fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2692 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),

2017/18:2848 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 24 i denna del,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 15 och 16 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.

Reservation 11 (M, C)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

7. Hastighetsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:708 av Anna Wallén (S),

2017/18:998 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:3457 av Lars Beckman (M),

2017/18:3669 av Edward Riedl (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 30 och 31.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)

8. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:400 av Jan Ericson (M),

2017/18:797 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:867 av Lawen Redar (S),

2017/18:1325 av Edward Riedl (M),

2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S) och

2017/18:3905 av Betty Malmberg (M).

9. Trafik- och hastighetsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1303 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) och

2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkandena 1-4.

Reservation 17 (SD)

10. Förarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:73 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:816 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:848 av Monica Green (S),

2017/18:963 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:2247 av Jan Ericson (M),

2017/18:2277 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2017/18:3207 av Lars Beckman (M),

2017/18:3323 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3664 av Lotta Olsson (M),

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 30-32,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 25, 27 och 33 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 18 (M, C, L, KD)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 144 125 38 42


11. Körkortsbehörigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:193 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:648 av Lars Beckman (M),

2017/18:2801 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M),

2017/18:3208 av Lars Beckman (M) och

2017/18:3506 av Johan Hedin (C) yrkande 3.

12. Uppvisande av giltigt körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:832 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 26,

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:1779 av Anders Hansson (M),

2017/18:2043 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 26 och 28.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

13. Hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:27 av Johan Hultberg (M),

2017/18:309 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:415 av Barbro Westerholm (L),

2017/18:425 av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L),

2017/18:630 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:977 av Staffan Danielsson och Per Lodenius (båda C),

2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2048 av Lena Asplund (M),

2017/18:2113 av Emma Hult (MP),

2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) och

2017/18:3732 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 0 36 9
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 250 18 38 43


14. Kompetenskrav för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1811 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 8.

15. Bälten och bilbarnstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:248 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:646 av Lars Beckman (M) och

2017/18:2161 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S).

16. Trafikkorsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:464 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1575 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:2058 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 4 och

2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD).

17. Reflexer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:650 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och

2017/18:971 av Kerstin Lundgren (C).

18. Ridvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:404 av Bengt Eliasson och Said Abdu (båda L) yrkande 10 och

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 24 (L)

19. Sommartid året om

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:428 av Christina Örnebjär (L),

2017/18:453 av Tuve Skånberg (KD),

2017/18:653 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1790 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),

2017/18:2330 av Cecilia Widegren (M) och

2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP).

Reservation 25 (C, KD)