Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Villkor och riktlinjer för public service (KrU2)

Riksdagen har behandlat regeringens proposition "Ett modernt public service nära publiken - villkor 2020-2025". I propositionen föreslår regeringen att det uppdrag och de villkor som gäller för de tre programföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio under den pågående tillståndsperioden i stort ska gälla även under nästa period. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

År 2010 infördes ett system med förhandsprövning av nya tjänster inom public service. Det innebär att programföretagen kan anmäla nya tjänster av större betydelse, till exempel nya så kallade play-tjänster, till Myndigheten för press, radio och tv (MPRTV) för förhandsprövning om tjänsten påverkar marknaden och om tjänsten bidrar till att programföretaget uppfyller sitt uppdrag. Regeringen fattar beslut efter MPRTV:s prövning. Riksdagen delar regeringens bedömning att det finns nackdelar med att det är regeringen som fattar beslut om förhandsprövning. Riksdagen anser därför att regeringen så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som ser över olika möjligheter att organisera förhandsprövningen så att regeringen inte är den sista instansen och riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2019/20:44 yrk 1, 2019/20:60 yrk 4, Bifall till motionen 2019/20:42 yrk 3 i denna del, Delvis bifall till motionerna 2019/20:58 yrk 6 och 2019/20:1092 yrk 9. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-17
Trycklov: 2019-10-21
Reservationer 24
Betänkande 2019/20:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-03, 2019-09-24

Villkor och riktlinjer för public service (KrU2)

Kulturutskottet har behandlat regeringens proposition "Ett modernt public service nära publiken - villkor 2020-2025". I propositionen föreslår regeringen att det uppdrag och de villkor som gäller för de tre programföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio under den pågående tillståndsperioden i stort ska gälla även under nästa period.

År 2010 infördes ett system med förhandsprövning av nya tjänster inom public service. Det innebär att programföretagen kan anmäla nya tjänster av större betydelse, till exempel nya så kallade play-tjänster, till Myndigheten för press, radio och tv (MPRTV) för förhandsprövning om tjänsten påverkar marknaden och om tjänsten bidrar till att programföretaget uppfyller sitt uppdrag. Regeringen fattar beslut efter MPRTV:s prövning. Kulturutskottet delar regeringens bedömning att det finns nackdelar med att det är regeringen som fattar beslut om förhandsprövning. Utskottet anser därför att regeringen så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som ser över olika möjligheter att organisera förhandsprövningen så att regeringen inte är den sista instansen och anser att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 249 60 0 40


2. Regleringen av public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om regleringen av public service.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 1 och avslår motionerna

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 1 12
M 0 0 62 8
SD 0 0 60 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 1 0 0
Totalt 169 17 123 40


3. Saklighet och opartiskhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 1 8
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 0 18 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 169 139 1 40


4. Distributionen av utbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om distributionen av utbudet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:44 av Per Lodenius (C) yrkande 2 och

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 4 i denna del och 5.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 0 60 2
C 0 27 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 222 27 60 40


5. Förhandsprövning av nya tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om förhandsprövning av nya tjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 3 och avslår motionerna

2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 3 och 5.

Reservation 8 (M, KD)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 1 61 8
SD 0 0 60 2
C 27 0 0 4
V 0 23 0 4
KD 0 0 18 4
L 0 0 16 3
MP 13 0 0 3
- 0 1 1 0
Totalt 128 25 156 40


6. Beslut vid förhandsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast ska tillsätta en utredning som ser över möjligheterna för en ordning för förhandsprövning där regeringen inte utgör den sista instansen och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3 i denna del,

2019/20:44 av Per Lodenius (C) yrkande 1 och

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6 och

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 9.

7. Sändningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om sändningarnas innehåll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 4 och avslår motionerna

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (L)

8. Uppföljning och redovisning av verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om uppföljning och redovisning av verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 5 och avslår motionerna

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 4,

2019/20:44 av Per Lodenius (C) yrkande 3,

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C, L)
Reservation 18 (KD)

9. Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 6.

10. Beredskap och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om beredskap och säkerhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 7 och avslår motionerna

2019/20:44 av Per Lodenius (C) yrkande 4,

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4 i denna del och

2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (KD)

11. Ekonomiska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:136 punkt 8 och avslår motionerna

2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 7-9 och

2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (V)
Reservation 24 (KD)