Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Riksdagen vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
  • Riksdagen vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta personer, en nationell plan för barnahusens verksamhet ska tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet man bor och att det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 30 under punkt 40, dels utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 31
Betänkande 2019/20:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-12

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Utskottet vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
  • Utskottet vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.
  • Det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Den ska omfatta brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer.

Utskottets ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
43 förslagspunkter, 37 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD).

2. Brott mot personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

3. Brott mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta personer, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 2 (S, V, MP)

4. Telefonbedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C).

5. Sekretessbrytande regel i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


6. Sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7.

7. Pornografins skadeverkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1 och

2019/20:2343 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S).

8. Skärpta straff för att motverka människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 9 0 53
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 12 0 295


9. Polisens arbete mot människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 46.

Reservation 5 (C)

10. Nationell strategi mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 30 och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 6 (L)

11. Nationellt center för försvunna och utnyttjade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 32.

Reservation 7 (L)

12. Rättsväsendets arbete mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 33.

Reservation 8 (L)

13. Kartläggning av sexuellt utnyttjande av barn mot ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 9 (L)

14. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)

15. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (SD)

16. Utvärdering av kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

17. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 12 (SD)

18. Ökad användning av kontaktförbud med elektronisk övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 13 (M, SD, KD)

19. Myndigheters skadeståndsanspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2122 av Ellen Juntti (M).

20. Skadestånd vid nedlagd förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:721 av Markus Wiechel (SD).

21. Skadeståndsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 14,

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 14 (M, SD, KD)

22. Kränkningsersättning till anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 37.

Reservation 15 (C)

23. Implementering av brottsofferdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


24. Stärkt skydd för brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 19.

25. Stärkt brottsofferperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 17 (M, KD, L)

26. Polisens återkoppling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 18 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


27. Brottsoffer vid allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 19 (M, C)

28. Polisens brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 10.

Reservation 20 (KD)

29. Ökad trygghet för de som utsätts för våld i nära relation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 50 och 52.

Reservation 21 (C)

30. Brottsofferjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30 och

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (KD)

31. Forskning kring brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 24 (KD)

32. Aleviters vardag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3028 av Serkan Köse (S).

33. Stärkt skydd för hbtq-plus-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1-4.

34. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet i syfte att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet man bor, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:1534 av Annika Hirvonen Falk och Pernilla Stålhammar (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2121 av Ellen Juntti (M),

2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 3 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 76 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:1534 av Annika Hirvonen Falk och Pernilla Stålhammar (båda MP) yrkande 5 och

2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 8.

35. Utredning om barns specifika behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6 och

2019/20:1051 av Tomas Kronståhl m.fl. (S).

Reservation 25 (V)

36. Sekretess som försvårar barnahusens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 77.

Reservation 26 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


37. Regionala barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 8.

38. Barn som bevittnar våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:434 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 78 och

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 23.

Reservation 27 (KD)
Reservation 28 (L)

39. Kunskapslyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 29 (L)

40. Kartläggning av sexualbrotten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kartläggning av sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 30 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


41. Kartläggning av brottsligheten i skolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 31 (M, KD, L)

42. Uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och jihadism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 1.

43. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.