Onsdag den 29 april 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-04-29

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 29 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

____

____

0.00

0.00

6

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2019

____

____

0.00

0.00

7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

5

3

Camilla Brodin (KD)

6

4

Serkan Köse (S)

8

5

Martin Ådahl

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.