Styrning av kulturområdets institutioner

Kulturutskottets bet 2019/20:KrU5

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 4 mars 2020

Nästa händelse: Beslut 4 mars 2020

Utskottets förslag

Regeringens styrning av kulturinstitutionerna har granskats (KrU5)

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av myndigheter, stiftelser och statliga bolag inom kulturområdet under perioden 2010-2018. Riksrevisionen gör bedömningen att styrningen har blivit tydligare och att den är långsiktig. Däremot menar revisionen att styrningen inte är tillräckligt anpassad till de olika verksamhetsformer som institutionerna har och rekommenderar regeringen att se över hur styrningen av stiftelserna och de statliga bolagen inom kulturområdet går till.

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. Utskottet delar regeringens bedömning att styrningen inom kulturområdet är komplex sett till de olika verksamhets- och finansieringsformer som finns och att det därför är viktigt att regelbundet följa upp styrningsfrågor inom området. Kulturutskottet anser dock, liksom regeringen, att styrningen är tillräckligt anpassad till de olika verksamhetsformerna.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-11
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 1
bet 2019/20:KrU5

Alla beredningar i utskottet

2020-02-11, 2020-01-28

Regeringens styrning av kulturinstitutionerna har granskats (KrU5)

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av myndigheter, stiftelser och statliga bolag inom kulturområdet under perioden 2010-2018. Riksrevisionen gör bedömningen att styrningen har blivit tydligare och att den är långsiktig. Däremot menar revisionen att styrningen inte är tillräckligt anpassad till de olika verksamhetsformer som institutionerna har och rekommenderar regeringen att se över hur styrningen av stiftelserna och de statliga bolagen inom kulturområdet går till.

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. Utskottet delar regeringens bedömning att styrningen inom kulturområdet är komplex sett till de olika verksamhets- och finansieringsformer som finns och att det därför är viktigt att regelbundet följa upp styrningsfrågor inom området. Kulturutskottet anser dock, liksom regeringen, att styrningen är tillräckligt anpassad till de olika verksamhetsformerna.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Styrning av kulturområdets institutioner

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:6 till handlingarna.

2. Statliga bolag och stiftelser inom kulturområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Styrning av kulturområdets institutioner

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:6 till handlingarna.

2. Statliga bolag och stiftelser inom kulturområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)