Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2017

Beslut

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (KU7)

Chefen får inte försöka hitta
den som avslöjat att saker inte går rätt till

Ibland händer saker på jobbet
som inte går rätt till.
Då ska du kunna berätta om det
utan att själv råka illa ut.

Det kan till exempel handla om
att berätta om något
som är brottsligt,
eller att viktiga regler inte följs
eller att någon far illa.

Om du är anställd
av kommunen
eller av landstinget
eller staten
har du ett speciellt skydd
när du berättar om det här
för media och journalister.

Arbets-givaren eller chefen
får då inte försöka hitta
vem av de anställda
som har berättat det.

Nu ska det här skyddet
även gälla för den
som är anställd av vissa företag.

Det gäller exempelvis företag
som ger vård
eller driver en skola
och som därför
får pengar från vår skatt.

Det kan också gälla företag
som exempelvis
driver en förskola
eller hemtjänst
eller boende för personer med funktions-nedsättning.

Det här har riksdagen har bestämt.
Reglerna gäller från och med den 1 juli 2017.

 

Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet.

Meddelarskyddet innebär också att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Den som gör efterforskningar som strider mot lagen kan dömas för brott.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag, men med några justeringar. Justeringarna handlade bland annat om att lagen ska börja gälla den 1 juli 2017 i stället för den 1 april, vilket regeringen föreslog.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-01-12, 2017-01-17, 2017-01-26

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (KU7)

Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet.

Meddelarskyddet innebär också att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Den som gör efterforskningar som strider mot lagen kan dömas för brott.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag, men med några justeringar. Justeringarna handlar bland annat om att utskottet vill att lagen ska börja gälla den 1 juli 2017 i stället för den 1 april, vilket regeringen föreslog.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.