Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU13)

Riksdagen sa nej till 10 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om lägre arbetsgivaravgift i delar av Sverige, lägre socialavgifter för små företag och undantag från socialavgifter för ideella föreningar. Riksdagen hänvisade bland annat till de stöd som redan finns och arbete som pågår i den så kallade Pensionsgruppen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-02-04

Nej till motioner om socialavgifter (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 10 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om lägre arbetsgivaravgift i delar av Sverige, lägre socialavgifter för små företag och undantag från socialavgifter för ideella föreningar. Utskottet hänvisar bland annat till de stöd som redan finns och arbete som pågår i den så kallade Pensionsgruppen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.