Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Utbildningsutskottets bet 2020/21:UbU3

Planerat beslutsdatum: 30 september 2020

Nästa händelse: Bordläggning 29 september 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat