Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU34

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Justering 21 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-16