Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2021

Nästa händelse: Justering 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-24
Betänkande 2020/21:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-26
Debatt i kammaren: 2021-05-27
4

Beslut

Beslut: 2021-05-27