Järnvägsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU15

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 29 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-27
Justering: 2021-06-08
Trycklov: 2021-06-10
Betänkande 2020/21:TU15

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-04-29
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-14
Debatt i kammaren: 2021-06-15
4

Beslut

Beslut: 2021-06-16