Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Ändringar i reglerna om efterlevandestöd till barn (SfU27)

Efterlevandestöd ska inte ges till barn och unga vars boende och uppehälle bekostas av det allmänna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta. Lagändringen ska utjämna skillnaderna mellan underhållsstöd respektive efterlevandestöd. Den börjar gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om hur bedömningen av arbetsförmågan för behovsanställda ska göras i vissa sjukpenningärenden. Lagändringen börjar gälla den 1 september 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-19

Ändringar i reglerna om efterlevandestöd till barn (SfU27)

Efterlevandestöd ska inte ges till barn och unga vars boende och uppehälle bekostas av det allmänna. Det föreslår regeringen. Lagändringen ska utjämna skillnaderna mellan underhållsstöd respektive efterlevandestöd. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur bedömningen av arbetsförmågan för behovsanställda ska göras i vissa sjukpenningärenden. Lagändringen ska börja gälla den 1 september 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.