Till innehåll på sidan

Måndag den 13 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Måndagen den 13 juni 2022

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialutskottets betänkande SoU30

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Sofia Amloh (S)

6

5

Aphram Melki (C)

6

6

Barbro Westerholm (L)

6

7

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

 0.42

0.42

23

Socialutskottets betänkande SoU28

Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

____

____

 0.00

0.42

24

Socialutskottets betänkande SoU15

Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

8

2

Yasmine

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.