Cykelfrågor

Trafikutskottets bet 2017/18:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2018-01-09
Reservationer 22
bet 2017/18:TU5

Nej till motioner om cykelfrågor (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 januari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter för ett ökat cyklande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 19.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 35 1 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 19 1 2
V 0 0 19 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 160 122 20 47


2. Cykeln som eget transportmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 81 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16.1.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 1 14
M 71 0 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 19 2
L 0 17 0 2
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 245 17 40 47


3. Infrastruktur för ökad cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,

2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 2,

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 2,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP),

2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP),

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 3, 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 2, 5, 6, 13, 15, 18 och 20 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 45 och 46 i denna del.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

4. Färgsättningen av cykelbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 22 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 82.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

5. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1230 av Karin Enström (M),

2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2862 av Rickard Nordin (C) yrkande 4,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 10, 12, 14, 16 och 17,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 43,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 46 i denna del och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 71 12
SD 0 35 0 10
MP 22 0 0 2
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 1 3 0 2
Totalt 141 38 121 49


6. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:36 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:44 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD),

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 11 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 17 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 271 31 0 47


7. Cykelhjälmskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD).

8. Utbildning och insatser för ökad cykling bland barn och vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2135 av Monica Green (S) yrkande 1,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkandena 3 och 4 samt

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 18 (L)
Reservation 19 (KD)

9. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 1,

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 19 och

2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M) i denna del.

Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

10. Nationellt hyrcykelsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 23.

Reservation 22 (L)