Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-03-05, 2020-03-19

Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.