Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 16 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16, 2023-04-18