Onsdag den 26 april 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-04-26

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 26 april 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Näringsutskottets betänkande NU9

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

1

Mats Green (M)

8

2

Monica Haider (S)

8

3

Camilla Brodin (KD)

8

4

Jessica Stegrud (SD)

8

5

Louise Eklund (L)

8

6

Birger Lahti (V)

8

7

Rickard Nordin (C)

8

8

Marielle Lahti (MP)

8

____

____

1.04

1.04

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Offentlig förvaltning

1

Ulrik Nilsson (M)

8

2

Ida Karkiainen (S)

8

3

Jessica Wetterling (V)

6

4

Fredrik

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.