Protokoll 2022/23:98 Onsdagen den 26 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:98

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Viktor Wärnick (M) valts till ordförande i socialförsäkringsutskottet under Jessica Rosencrantz (M) ledighet den 15 maj−13 augusti.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:310

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:310 Betygsinflation

av Aylin Fazelian (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 2 juni 2023.

Skälet till dröjsmålet är utrikes tjänsteresa.

Stockholm den 24 april 2023

Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm

Interpellation 2022/23:316

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:316 Arbetssituationen för polisen i region Nord

av Isak From (S)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.