Protokoll 2022/23:99 Torsdagen den 27 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:99

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade

att Yasmine Bladelius (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,

att Linda Lindberg (SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i EU‑nämnden och som ersättare i riksdagsstyrelsen samt

att Carina Ståhl Herrstedt (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Anna Vikström som suppleant i EU-nämnden samt

att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Linda Lindberg som ledamot i riksdagsstyrelsen och Carina Ståhl Herrstedt som ersättare i riksdagsstyrelsen.

Tredje vice talmannen förklarade valda till

suppleant i EU-nämnden

Anna Vikström (S)

ledamot

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.