Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2022

Beslut

Ändrade regler för att lämna ut uppgifter om inkomst, skulder och förmögenhet (FiU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändrade regler för att lämna ut uppgifter via SCB till det internationella data- och forskningscentret i Luxembourg Income Study, LIS. Det handlar om uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet som ska kunna lämnas ut för statistik- och forskningsändamål.

Syftet är bland annat att kunna göra jämförande analyser med länder inom och utanför EU.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-24, 2022-03-17

Ändrade regler för att lämna ut uppgifter om inkomst, skulder och förmögenhet (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändrade regler för att lämna ut uppgifter via SCB till det internationella data- och forskningscentret i Luxembourg Income Study, LIS. Det handlar om uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet som ska kunna lämnas ut för statistik- och forskningsändamål.

Syftet är bland annat att kunna göra jämförande analyser med länder inom och utanför EU.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.