Onsdag den 30 mars 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-03-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 30 mars 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Finansutskottets betänkande FiU17

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

1

Sofia Westergren (M)

4

2

Charlotte Quensel (SD)

8

3

Gunilla Carlsson (S)

6

4

Ali Esbati (V)

6

____

____

0.24

0.24

20

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning

1

Sofia Westergren (M)

8

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

3

Martin Ådahl (C)

5

4

Ali Esbati (V)

8

5

Ingela Nylund Watz (S)

6

____

____

0.33

0.57

21

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.