Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-01-24, 2023-02-02