Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-12-13, 2023-01-31