Protokoll 2022/23:64 Torsdagen den 16 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:64

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 januari justerades.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets partigrupp skulle en särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige anordnas

fre

dagen den

24

februari kl.

9.00.
Från regeringen skulle statsrådet Erik Slottner (KD) delta.
Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:
Begäran om särskild debatt med anledning av den ökade korruptionen i Sverige
I Transparency Internationals senaste korruptionsindex sjunker Sve­rige och får sin sämsta position på över tio år. Det är en allvarlig utveck­ling. Representanter för Transparency International pekar bland annat på avslöjandena om hemlig partifinansiering

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.