Torsdag den 16 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:64

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:64

Torsdagen den 16 februari 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 januari

 

 

Meddelande om särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige

 

2

Fredagen den 24 februari kl. 09.00

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

3

2022/23:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2022

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

 

4

2022/23:2332 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

5

2022/23:2334 av Mikael Damberg m.fl. (S)

FiU

6

2022/23:2335 av Martin Ådahl och Rickard Nordin (båda C)

FiU

7

2022/23:2336 av Marielle Lahti och Annika Hirvonen (båda MP)

FiU

 

med anledning av skr. 2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

 

8

2022/23:2324 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

9

2022/23:2326 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

SoU

10

2022/23:2328 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

SoU

11

2022/23:2330 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

SoU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:SfU10 Socialavgifter

4 res. (SD, V, C, MP)

13

Bet. 2022/23:SfU11 Pensioner

7 res. (SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:SoU6 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

5 res. (S, V, C, MP)

15

Bet. 2022/23:SoU7 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

16

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Mats Persson (L)
Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Statsrådet Erik Slottner (KD)
Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.