Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1332 av Svensson Smith, Karin (v)

den 28 augusti Fråga 2002/03:1332 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om svensk klimatpolitik Resultatet från det svenska klimatforskningsprogrammet SWECLIM visar att de sannolika effekterna av den mänskligt orsakade växthuseffekten blir allvarligare än vad som tidigare förväntats. Den gångna

Inlämnad: 2003-08-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1317 av Nilsson, Christin (s)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1317 av Christin Nilsson s till miljöminister Lena Sommestad om tvätthallsanläggningar Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 96:1 så ska tvättanläggningar för fordon vara av viss miljökvalitetsstandard vid ombyggnation och ha slutna system senast år 2005. I dag är tekniken så utvecklad

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1282 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1282 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om technetium i odlad lax För fem år sedan lovade den brittiske vice premiärministern John Prescott att utsläppen från den kärntekniska anläggningen i Sellafield skulle minskas. Sedan dess har dock de radioaktiva utsläppen tvärtom

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1269 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 29 juli Fråga 2002/03:1269 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om den svenska klimatpolitiken Återigen har vi en väldigt varm sommar. Det tycks som att vi slår rekord i att slå väderrekord, något som tydligt visar att vi håller på att förändra klimatet genom våra utsläpp av växthusgaser.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1118 av Persson, Göran (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1118 av Göran Persson i Simrishamn s till miljöminister Lena Sommestad om Östersjöområdets miljöskydd Den senaste veckan har vi tagit del av TV-bilder med olja som ligger och flyter utanför Skånes sydöstra kust. Än en gång blir vi påminda om det känsliga Östersjöområdets utsatthet vid denna

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1023 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1023 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Pär Nuder om nationaldagen som helgdag Nationaldagen har successivt fått en allt starkare ställning hos svenska folket. I en alltmer globaliserad värld förefaller den nationella identiteten bli allt viktigare. Samtidigt finns det glädjande nog få spår

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:336 av Thorborg, Karin (v)

den 8 maj Interpellation 2002/03:336 av Karin Thorborg v till miljöminister Lena Sommestad om risker med mobiltelefoner Tredje generationens mobiltelefonsystem håller på att byggas ut i Sverige. Många ser fram emot detta och ser fram emot den dag då nya och snabba tjänster kan bli möjliga både för personlig användning

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: risker med mobiltelefoner

Skriftlig fråga 2002/03:823 av Hellberg, Owe (v)

den 17 april Fråga 2002/03:823 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om betong som miljöfarligt avfall En småföretagare i Ockelbo har en skuld att betala om 25 000 kr för att han enligt miljöbalken inte anmält användandet av grovkrossad betong som fyllnadsmaterial för uppförandet av kontorslokal med mera

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:787 av Nilsson, Christin (s)

den 10 april Fråga 2002/03:787 av Christin Nilsson s till miljöminister Lena Sommestad om staten som miljöexempel Vi vet att bilarna är en av de stora utsläppskällorna av bland annat koldioxid. Övergång till alternativa drivmedel har det jobbats med länge och vi ser en växande marknad som dock är mycket liten. För

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:647 av Hellberg, Owe (v)

den 10 mars Fråga 2002/03:647 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om myggbekämpning i Österfärnebo Utvecklingsgruppen i Österfärnebo har i ett brev till miljöministern bett att regeringen ska avsätta tillräckligt med pengar så att myggbekämpningsprogrammet kan fortsätta. Myggbekämpningen vid nedre Dalälven

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:543 av Karlssson, Kjell-Erik (v)

den 18 februari Fråga 2002/03:543 av Kjell-Erik Karlssson v till miljöminister Lena Sommestad om torvbrytning På regeringens bord ligger för prövning sedan över ett år tillbaka ett ärende gällande en stor torvbrytning på Kerstinbomyran invid Färnebofjärdens nationalpark. Brytområdet på Kerstinbomyran ligger inom ett

Inlämnad: 2003-02-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:490 av Thalén, Ingela (s)

den 7 februari Fråga 2002/03:490 av Ingela Thalén s till miljöminister Lena Sommestad om finansiering av kärnkraftsavfall Finansieringsfrågorna kring kärnkraftsavfallet är utomordentligt viktiga. De principer som bygger upp dagens system känns logiska och bra. Systemet upplevs som rättvist och det finns en uppställning

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:128 av Svensson Smith, Karin (v)

den 16 januari Interpellation 2002/03:128 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om etablering av externa köpcentrum Externa köpcentrum motverkar miljömålen Den fysiska planeringen är avgörande för att skapa förutsättningar för en hållbar konsumtion och en hållbar livsstil. Inte minst vid valet

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:392 av Hellberg , Owe (v)

den 13 januari Fråga 2002/03:392 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om VA-taxor för olika boendeformer Enligt företrädare på Svenska Kommunförbundet är det helt klart att kostnaden för att anlägga och driva VA-verksamhet skiljer sig åt mellan boendeformerna. Kostnaderna för enfamiljshus är betydligt

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:346 av Thalén, Ingela (s)

den 19 december Fråga 2002/03:346 av Ingela Thalén s till miljöminister Lena Sommestad om omprövning av vattendomar För att kunna bevara och återställa känsliga miljöer och biotoper kan det finnas anledning att pröva om gamla tillstånd avseende dikningsföretag är hinder för våtmarksanläggning. Vattenkraftsregleringen

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:59 av Einarsson, Mats (v)

den 22 november Interpellation 2002/03:59 av Mats Einarsson v till statsrådet Pär Nuder om författningsutredning Den svenska författningen bygger på folksuveränitetsprincipen. Regeringsformen uttrycker detta i två centrala formuleringar: All offentlig makt utgår från folket och Riksdagen är folkets främsta företrädareBåda

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: författningsutredning

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober Fråga 2002/03:73 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Pär Nuder (S)