Dokument & lagar (429 träffar)

Interpellation 2011/12:294 av Nilsson, Tomas (S)

den 16 mars Interpellation 2011/12:294 Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter av Tomas Nilsson S till miljöminister Lena Ek C Gruvföretagen i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter

Skriftlig fråga 2011/12:472 av Ernkrans, Matilda (S)

den 16 mars Fråga 2011/12:472 Måluppfyllelse för klimatmål av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Ett av de tre klimatmål som riksdagen beslutat om innebär att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent 2020 jämfört med 1990. Detta mål skiljer sig från det mål som riksdagen antog

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:272 av Köhler, Katarina (S)

den 1 mars Interpellation 2011/12:272 Renovering av dricksvattenledningar av Katarina Köhler S till miljöminister Lena Ek C Det blir allt vanligare att fastighetsägare väljer att renovera sina vattenledningar i stället för att byta ut dem. Sedan några år tillbaka har så kallad relining blivit en allt vanligare

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Renovering av dricksvattenledningar

Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)

den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar

Inlämnad: 2012-02-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Etanolen som fordonsbränsle

Skriftlig fråga 2011/12:374 av Löfstrand, Johan (S)

den 15 februari Fråga 2011/12:374 Insynsråd i Kemikalieinspektionen av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C De insynsråd som finns för Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har alla en parlamentarisk representation. Det är som det står på Naturvårdsverkets hemsida för att

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:237 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 14 februari Interpellation 2011/12:237 De svenska miljömålen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till miljöminister Lena Ek C Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar med ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skolklasser, turister och göteborgare beger sig till södra skärgården

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De svenska miljömålen

Skriftlig fråga 2011/12:369 av Sandberg, Gunnar (S)

den 14 februari Fråga 2011/12:369 Anslag till rovdjursförvaltning av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C När länsstyrelserna får ansvaret för rovdjursförvaltningen ökar kostnaderna för tolv av landets länsstyrelser, de som ingår i norra och mellersta förvaltningsområdena. De tolv länsstyrelserna har

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:367 av Sandberg, Gunnar (S)

den 14 februari Fråga 2011/12:367 Samhällsekonomisk studie av de fyra rovdjuren av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för skogsekonomi, gjorde 1993 en samhällsekonomisk studie av de fyra rovdjuren. Nu knappt två decennier senare är rovdjursstammen avsevärt

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:349 av Lindestam, Åsa (S)

den 3 februari Fråga 2011/12:349 Rovdjurscentrum av Åsa Lindestam S till miljöminister Lena Ek C Rovdjurscentrum Grönklitt och De 5 Stora ger oss en djupare bild av framför allt det liv som våra vilda djur lever. De ger intresserade, både barn och vuxna, en inblick i livet för våra stora djur och även förhållandet

Inlämnad: 2012-02-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:218 av Niemi, Pyry (S)

den 2 februari Interpellation 2011/12:218 Regeringens uppfattning om GMO av Pyry Niemi S till miljöminister Lena Ek C På miljö- och jordbruksutskottets möte den 2 februari 2012 informerade miljöminster Lena Ek bland annat om Danmarks ordförandeskap vid EU:s miljöråd. Vi sammanträdet ställde jag en fråga som var

Inlämnad: 2012-02-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens uppfattning om GMO

Skriftlig fråga 2011/12:340 av Nilsson, Tomas (S)

den 1 februari Fråga 2011/12:340 Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter av Tomas Nilsson S till miljöminister Lena Ek C Gruvföretagen i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor betydelse

Inlämnad: 2012-02-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:337 av From, Isak (S)

den 31 januari Fråga 2011/12:337 Tillståndsprocesser för gruv- och mineralindustrin av Isak From S till miljöminister Lena Ek C Gruv- och mineralindustrin i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor, i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor

Inlämnad: 2012-01-31 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:317 av Ernkrans, Matilda (S)

den 24 januari Fråga 2011/12:317 Frågetecken kring fossilfri fordonsflotta av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Riksdagen beslutade 2009 i enlighet med regeringens proposition 2008:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila

Inlämnad: 2012-01-24 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:303 av Hultqvist, Peter (S)

den 19 januari Fråga 2011/12:303 Akutgrupper mot rovdjursangrepp av Peter Hultqvist S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Sedan 2006 har Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland tilldelats 2 miljoner kronor vardera per år för så kallade akutgrupper när det gäller att bistå allmänheten vid rovdjursangrepp. En

Inlämnad: 2012-01-19 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:193 av Ygeman, Anders (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:193 Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Den 19 december förra året presenterade Naturvårdsverket rapporten över utsläpp av växthusgaser i Sverige under 2010. Utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton 2009

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken

Interpellation 2011/12:191 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:191 Stopp för ökningar av utsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När den borgerliga regeringen avlämnade regeringsförklaring 2009 fick vi veta att Sverige i dag har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen. Vi är ett av de länder som kan

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för ökningar av utsläpp

Skriftlig fråga 2011/12:294 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Fråga 2011/12:294 Innebörden av nettoutsläpp 2050 av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När Sverige i december 2011 redovisade de svenska utsläppen av växthusgaser redovisades också den nettosänka som skog och mark utgjorde i Sverige enligt de principer som finns i klimatkonventionens

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:293 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Fråga 2011/12:293 Anslaget till SEI av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Stockholm Environment Institute, SEI, bildades av den svenska regeringen 1989 och har sedan dess arbetat upp ett mycket gott anseende internationellt som en oberoende forskningsbas. SEI har nu kontor förutom i Stockholm

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)

den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte

Skriftlig fråga 2011/12:197 av Ernkrans, Matilda (S)

den 1 december Fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I Socialdemokraternas utgiftsområdesmotion för utgiftsområde 20 miljö 2011/12:MJ382 finns ett yrkande som kommer att behandlas av riksdagen senare som handlar om att riksdagen bör tillkännage för regeringen

Inlämnad: 2011-12-01 Besvarare: Lena Ek (C)