Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:594 av Wahlström, Göte (s)

den 3 mars Fråga 2009/10:594 Arbetstillstånd till utlänning av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen 6 kap. 2 framgår att arbetstillstånd kan ges till en utlänning som erbjudits arbete om löner, försäkringsvillkor och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer

Inlämnad: 2010-03-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:255 av Wahlström, Göte (s)

den 30 november Fråga 2009/10:255 Uppehållstillstånd för hela familjen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I en dom har Migrationsöverdomstolen fattat beslut om att en apatisk pojke ska beviljas uppehållstillstånd medan föräldrar och yngre broder ska avvisas. Domen avgjordes av en helt skiljaktig

Inlämnad: 2009-11-30 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:46 av Wahlström, Göte (s)

den 5 oktober Fråga 2009/10:46 Arbetsgivares utnyttjande av papperslösa av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I Sverige finns i dag en stor grupp människor som lever utan uppehållstillstånd. Dessa människor lever ofta under ytterst otrygga förhållanden. De finns i Sverige som bland annat kvarstannande

Inlämnad: 2009-10-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1160 av Wahlström, Göte (s)

den 18 augusti Fråga 2008/09:1160 Utvisning av kristna irakier av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Enligt Sveriges radio och Assyrian International News Agency befinner sig i dag fyra miljoner irakier på flykt. Förföljelsen av kristna irakier har varit ihållande de senaste åren och den 15 juli

Inlämnad: 2009-08-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1045 av Wahlström, Göte (s)

den 18 juni Fråga 2008/09:1045 Säsongsanställningar av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Frågan om begreppet säsongsanställningar belystes bara kort i den större Kakiutredningen som behandlats i riksdagen under 2008 detta utifrån att det inte låg i utredningsuppdraget samt att frågan förväntades

Inlämnad: 2009-06-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:641 av Wahlström, Göte (s)

den 19 februari Fråga 2008/09:641 Viseringsärenden av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m De svenska viseringsreglerna bygger på såväl Schengenregler som nationella svenska regler. Tidigare hade Migrationsverkets styrelse fått i uppdrag att fastlägga de nationella reglerna. När Migrationsverkets

Inlämnad: 2009-02-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:64 av Wahlström, Göte (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:64 Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I den migrationspolitiska debatten framhåller migrationsminister Billström behovet av en EU-gemensam migrationspolitisk hållning. Jag kan instämma i denna grundsyn men

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland

Interpellation 2007/08:711 av Wahlström, Göte (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:711 Blått kort för arbete inom EU av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Inom Europeiska unionen diskuteras framtagandet av ett så kallat blått kort som ska underlätta för högutbildade att arbeta i EU. Förslaget går ut på att den som vill arbeta inom EU bara ska

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:846 av Wahlström, Göte (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:846 Förvarstider av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för migrationspolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och förvarshållande är restriktivt och

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2006/07:253 av Wahlström, Göte (s)

den 24 januari Interpellation 2006/07:253 Ensamkommande barn av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under år 2006 dubblerades antalet barn som kom till Sverige utan vårdnadshavare i förhållande till föregående år från ca 400 till drygt 800 barn. I de fyra mottagningskommuner som finns är i dag alla

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:427 av Wahlström, Göte (s)

den 22 december Fråga 2006/07:427 Uppehållstillstånd av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Knappt har ett år gått efter att den tillfälliga asyllagstiftningen upphört och ca 30 000 personer fått sin sak prövad enligt den särskilda lagstiftningen. Trots att en majoritet av dessa genom prövning enligt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:204 av Wahlström, Göte (s)

den 23 november Fråga 2006/07:204 Utvärdering av den nya asylprocessen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under förra mandatperioden togs beslut om omfattande förändringar i utlänningslagen. Riksdagen beslutade om en ny utlänningslag och Utlänningsnämnden ersattes den 1 april 2006 av en ny asylprocess

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:115 av Wahlström, Göte (s)

den 9 november Fråga 2006/07:115 Ökat antal asylsökande av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I tilläggsbudget för innevarande år har inom utgiftsområde 10:4 hänsyn tagits till effekter av den tillfälliga lagstiftningen på det migrationspolitiska området och den ökade andelen uppehållstillstånd

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:9 av Wahlström, Göte (s)

den 11 oktober Fråga 2006/07:9 Arbetskraftsinvandring och asylpolitik av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Som nyutnämnd minister med ansvar för migrationsfrågorna uttalade Tobias Billström att han vill göra en koppling mellan asylpolitik och arbetskraftsinvandring. Att på detta sätt blanda ihop

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2005/06:29 av Wahlström, Göte (s)

den 20 september Fråga 2005/06:29 av Göte Wahlström s till statsrådet Ulrica Messing s Placering och samordning av helikoptrar Polisens helikoptrar är underställda Rikspolisstyrelsen och finns i dag för Stockholms del baserade på Berga flygplats där de har avtal som löper ut inom något år. Det är oklart var de

Inlämnad: 2005-09-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1468 av Wahlström, Göte (s)

den 28 juni Fråga 2000/01:1468 av Göte Wahlström s till näringsminister Björn Rosengren om körkortselever med dyslexi För de körkortselever som är dyslektiker kan Vägverkets teoriprov vara ett stort problem. Vid körkortsundervisningen finns det ljudstöd till frågorna, dvs. att man kan få frågorna upplästa av en inspelad

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)