Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1646 av Andersson, Max (mp)

den 12 september Fråga 2007/08:1646 Finansiering av internationella klimatåtgärder av Max Andersson mp till statsminister Fredrik Reinfeldt m En av de svåra frågorna i de internationella klimatförhandlingarna är hur åtgärder i utvecklingsländer ska finansieras. Många kommer att drabbas hårt av klimatförändringen,

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1584 av Bolund, Per (mp)

den 27 augusti Fråga 2007/08:1584 Ökad satsning på klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatberedningen konstaterade i sitt betänkande att efterfrågan på klimatinformation, både från allmänheten, företag, organisationer och media, har ökat under senare år och blivit mycket

Inlämnad: 2008-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1353 av Linna, Elina (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1353 Finskundervisning i Sverige av Elina Linna v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson meddelade den 8 juni att Sverige kommer att stödja Svenska institutet med ytterligare 350 000 kronor i syfte att öka intresset för svenskundervisning

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1307 av Kaplan, Mehmet (mp)

den 5 juni Fråga 2007/08:1307 Romers utbildningssituation av Mehmet Kaplan mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport 292 Romer i skolan en fördjupad studie från år 2007 konstaterar myndigheten att det fortfarande återstår mycket att göra beträffande utbildningsinsatser för den svenska

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1259 av Pedersen, Peter (v)

den 23 maj Fråga 2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020 av Peter Pedersen v till miljöminister Andreas Carlgren c I den kommenterade dagordningen inför miljörådsmötet den 3 mars 2008 nämndes ingenting om att Sverige vill se ett mål satt till år 2020 när det gäller förordningen om koldioxidkrav

Inlämnad: 2008-05-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1251 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 22 maj Fråga 2007/08:1251 CO 2 krav på bilar utifrån dess vikt av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Den svenska regeringen har förklarat att man vill nå EU:s genomsnittliga mål på 130 gram CO 2 per kilometer för personbilar med hjälp av en gränsvärdeskurva som funktion av bilens

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1124 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 april Fråga 2007/08:1124 Minskad olycksrisk vid lägre hastighet av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Genom den ändring i trafikförordningen 3 kap. 17 som träder i kraft den 2 maj 2008 får Vägverket bestämma att farten på vägar utanför tätbebyggt område får sättas till 70 bashastighet80,

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1077 av Ehn, Tina (mp)

den 11 april Fråga 2007/08:1077 Miljöbilsdefinitionen av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen har beslutat om ytterligare 240 miljoner kronor till miljöbilspremien i år. Miljöbilsbegreppet saknar dock en enhetlig definition, vilket ofta skapar problem för såväl bilköparen och dem som ska

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1054 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 april Fråga 2007/08:1054 Rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under 2007 släppte Miljövårdsberedningen rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv Där behandlades särskilt de utmaningar de biologiska systemen står

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1044 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 4 april Fråga 2007/08:1044 Utvärdering av miljöbilssatsningen av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under de senaste åttatio åren har staten via olika former av ekonomiska incitament lägre förmånsbeskattning, skattefrihet för förnybara drivmedel, undantag från trängselskatt och nu

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1020 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 28 mars Fråga 2007/08:1020 Synliggörande av funktionsnedsättningar i skolans läroböcker av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport Funktionshinders osynlighet i skolans läromedel redovisas hur funktionsnedsättningar sällan beskrivs i svenska läroböcker för grund-

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:920 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 mars Fråga 2007/08:920 Inblandning av rapsoljebaserad biodiesel, RME, i all diesel av Staffan Danielsson c till miljöminister Andreas Carlgren c En obligatorisk inblandning av RME i all diesel skulle minska utsläppen av koldioxid med 365 000 ton. Det motsvarar ungefär den mängd RME som Sverige kan producera.

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:906 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 5 mars Fråga 2007/08:906 Remittering av Cederschiöldsförhandlingarnas resultat av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har meddelat att den inte tänker remittera Cederschiöldsförhandlingens resultat. Den enda behandling av förslagen som kommer att ske blir i de kommunala och

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:716 av Dinamarca, Rossana (v)

den 6 februari Fråga 2007/08:716 Sex- och samlevnadsundervisningen av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp I en rapport från Socialstyrelsen framkommer oroande signaler om att spridningen av hiv åter ökar. Många unga tycker att det är en icke-frågainser inte sjukdomens allvar och utsätter

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:695 av Frid, Egon (v)

den 1 februari Fråga 2007/08:695 Nedläggning av kapillärspår av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c År 1987 hade Sverige 1 200 industrispår. Sedan dess har 600 spår lagts ned. I dag finns det 110 lokala förvaltare eller ägare för de återstående spåren, men det saknas ett övergripande ansvar. Det vore

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:686 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 31 januari Fråga 2007/08:686 Utbildning för yrken inom skogsnäringen av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp Det råder brist på utbildad arbetskraft för yrken inom skogsnäringen och denna arbetskraftsbrist förväntas bli ännu större inom en snar framtid. Skogsentreprenörer har svårt att

Inlämnad: 2008-01-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:608 av Bolund, Per (mp)

den 22 januari Fråga 2007/08:608 Klimatberedningen och Miljömålsrådets klimatåtgärder av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Arbetet med att ta fram åtgärder som minskar klimatpåverkan pågår på flera håll. Nu främst i den parlamentariska Klimatberedningen, men också delvis i Miljömålsrådets arbete

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:582 av Danielsson, Staffan (c)

den 11 januari Fråga 2007/08:582 Byggnation på landet där det finns hästar av Staffan Danielsson c till statsrådet Mats Odell kd Sverige är ett stort land som är glest befolkat. Kanske tar vi därför ut svängarna ordentligt i olika försiktighetsåtgärder och restriktioner, till exempel vad gäller att säga nej till

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:545 av Holma, Siv (v)

den 21 december Fråga 2007/08:545 Kulturarvsbevarande ideella föreningar av Siv Holma v till statsrådet Åsa Torstensson c Trafikinspektionsutredningen hade enligt direktivet i uppdrag att undersöka hur man kan inrätta en trafiklagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet som rör kontroll av att krav

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Paginering