Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1563 av Lindblad, Göran (m)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1563 Servering av alkohol av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Länsstyrelsens kontrollverksamhet har funnit ett nytt område att kontrollera. Samarbeten mellan krogar och bryggerier som önskar marknadsföra sina egna märken via specialarrangemang ogillas av myndigheten.

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:634 av Lindblad, Göran (m)

den 31 maj Interpellation 2006/07:634 Beredskapslagring av antivirala medel av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Jag har i en skriftlig fråga 2006/07:1090 ställd till statsrådet Maria Larsson frågat vad hon avser att göra för att öka beredskapen inför en eventuell pandemi. Svaret ger vid handen

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapslagring av antivirala medel

Skriftlig fråga 2006/07:1090 av Lindblad, Göran (m)

den 26 april Fråga 2006/07:1090 Antivirala läkemedel av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Sedan några år tillbaka har frågan om riskerna förknippade med en pandemi diskuterats intensivt. Den förra regeringen initierade en process för att säkerställa tillräcklig tillgång till vaccin i händelse av

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2002/03:448 av Lindblad, Göran (m)

den 29 januari Fråga 2002/03:448 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om moment 22 för asylsökande som har möjlighet att få uppehållstillstånd i annat land På en flyktingförläggning i Sverige sitter en flicka från Uzbekistan, hon är etnisk korean, familjen tvångsförflyttades av Stalin. Storbritannien

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:83 av Lindblad, Göran (m)

den 6 november Fråga 2002/03:83 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om ensamma flyktingbarn När Jan O Karlsson var nyblivet statsråd deklarerade han högtidligt inför dåvarande socialförsäkringsutskottet att barnen skulle prioriteras. Nyhetsprogrammet Aktuellt i Sveriges Television rapporterade den 29

Inlämnad: 2002-11-06 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:28 av Lindblad, Göran (m)

den 9 oktober Fråga 2002/03:28 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om visum Enligt uppgifter i medierna har en läkare i Värmland drabbats av att hans hustru avlidit i samband med förlossning. Han står nu ensam med ett treårigt barn och ett nästan nyfött. För att kunna reda ut den svåra praktiska situationen,

Inlämnad: 2002-10-09 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:571 av Lindblad, Göran (m)

den 23 januari Fråga 2001/02:571 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om proposition om instans- och processordning Enligt ett enhälligt beslut från Sveriges riksdag ska det införas en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Den nuvarande ordningen med Utlänningsnämnden som överklagandeinstans

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:508 av Lindblad, Göran (m)

den 11 januari Fråga 2001/02:508 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av irakiska kurder Just nu väntar drygt 3 000 kurder från irakiska Kurdistan på att få sina asylskäl prövade i Sverige. Migrationsverket vill att regeringen ska besluta om att avvisa dessa kurder och skicka tillbaka dem

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:503 av Lindblad, Göran (m)

den 10 januari Fråga 2001/02:503 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av flyktingar Enligt ett inslag i programmet Uppdrag granskning genomför Sverige i vissa fall dumpning av flyktingar som nekats uppehållstillstånd. För att kunna göra det använder sig ansvariga myndigheter av en paragraf

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:455 av Lindblad, Göran (m)

den 19 december Fråga 2001/02:455 av Göran Lindblad m till utrikesminister Anna Lindh om flyktingar från Afghanistan Mellan femtio och hundra afghanska asylsökande har i Sverige bedömts vara flyktingar, men har exkluderats från Genèvekonventionen enligt artikel 1 F. De har beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:441 av Lindblad, Göran (m)

den 18 december Fråga 2001/02:441 av Göran Lindblad m till utrikesminister Anna Lindh om exkludering från Genèvekonventionen Ett antal asylsökande afghanska medborgare, enligt uppgift mellan femtio och hundra personer, har av Migrationsverket bedömts vara flyktingar enligt Genèvekonventionen, men har exkluderats från

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)